Idag publicerar Kristianstadsbladet en artikel om Martin Hallingström Skoglund

Artikeln handlar uteslutande om Martins bakgrund och de domar han har efter en mycket turbulent period i hans liv. Socialdemokratin fördömer såklart alla typer våld i alla sammanhang och tar kraftigt avstånd ifrån det. Det gäller även de våldshandlingar som Martin utfört och som han dömts för.

Martin har i sitt politiska engagemang aldrig försökt dölja sin bakgrund och att hans ungdomstid var minst sagt stökig och att han har fällande domar för misshandel. Ledningen för socialdemokraterna i Kristianstad har varit informerad om detta och har naturligtvis följt Martins utveckling sedan han började engagera sig i partiet. Under de år han varit aktiv har det inte funnits någon anledning att tvivla på att detta är något som han lämnat bakom sig. I vårt parti stänger vi inte dörren för engagemang för att man eventuellt har en brokig bakgrund. Har man gjort upp med det livet, inte hemlighåller information kring detta och genom sitt engagemang och leverne visar att man lever efter de lagar och regelverk vi har kan man självfallet vinna förtroende att representera vårt parti i offentliga uppdrag.

Socialdemokraterna står inte bakom de handlingar han utfört i sin ungdom men vi har ingen anledning att betvivla att han idag har lagt ett dåligt beteende långt bakom sig. Under de år han varit aktiv i vårt parti har det aldrig förekommit några skäl att betvivla detta.

 

Ewa Pihl Krabbe – Ordförande i arbetarkommunens styrelse