Kommunala budgeten 2023 – Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen Budget 2023 Planeringsförutsättningar I vårt Kristianstad prioriteras jobben, skolan och äldreomsorgen! Endast ett par veckor efter att pandemirestriktionerna togs bort anföll Ryssland och Putin Ukraina. Trots att Covid-19 fortfarande är hot som kan återkomma med förnyad styrka kändes pandemin snabbt avlägsen. Nya utmaningar i form av förändrat säkerhetsläge som […]

Motion – En bygglovshantering som uppfyller lagens krav!

Bakgrund Kristianstads kommun har sedan flertalet år problem med att leva upp till lagens krav om att bygglov ska hanteras inom 10 veckor. Företagare uppger att bygglovstiden snarare handlar snarare om halvår. Orimligt långa bygglovstider sliter på det lokala näringslivet och gör att företagare väljer att förlägga sin verksamhet i […]

Idag publicerar Kristianstadsbladet en artikel om Martin Hallingström Skoglund

Artikeln handlar uteslutande om Martins bakgrund och de domar han har efter en mycket turbulent period i hans liv. Socialdemokratin fördömer såklart alla typer våld i alla sammanhang och tar kraftigt avstånd ifrån det. Det gäller även de våldshandlingar som Martin utfört och som han dömts för.

Kristianstads alliansstyre duckar fortsatt styrningen gällande VA-abonnenternas taxa

Det centerpartistiska ordförandeskapet i Tekniska nämnden förmår inte att samla alliansen till att ta kommandot. Flera gånger har det varit motiverat för politiken att agera och 2023 kunde bli året det vände men passiviteten nu påverkar handlingsutrymmet framåt. VA-abonnenterna har att vänta fortsatt oplanerade taxehöjningar 2023 av alliansen. Framåt kan […]