Nu laddar vi för valrörelse!

Vi socialdemokrater blickar alltid framåt, men också med stolthet över vår historia och över vad den samlade arbetarrörelsen åstadkommit genom åren. Vi vinner val genom att just blicka framåt och berätta om hur vi vill förändra samhället till det bättre. Första maj är en fantastisk dag att berätta om det. Det gillar inte de borgerliga. På Kristianstadsbladets ledarsida (30/4 2022) upprepas den gamla vanliga borgerliga slagdängan om att ”Socialdemokraterna är världsmästare i att gå i opposition mot sig själva.” Vilket nys! Som om vi vore färdiga med samhällsbygget och därmed skulle lägga ner vår verksamhet! Det handlar naturligtvis inte om att gå i opposition mot sig själv, det handlar givetvis om att ständigt arbeta för förbättringar som gör livet bättre, enklare och friare för vanligt folk. Och det behövs, om vi nu ska tillåta oss att se lite i backspegeln och ta in det som skedde under Alliansregeringarna 2006- 2014. Det tar tid att komma till rätta med vad som åstadkoms då där skattesänkningar för de som har det bäst ställt var den enda, ja faktiskt enda, ledstjärnan för Fredrik Reinfeldt och hans regering.

Här följer några exempel på vad den S- ledda Regeringen haft att brottas med och som nu med tålmodigt arbete håller på att rättas till, först under ledning av vår tidigare mycket skickliga Stefan Löfven och nu under ett fortsatt kraftfullt ledarskap av Magdalena Andersson:

Tonläget från moderaternas sida är kanske särskilt högt när det gäller polis och rättsväsende. Det har de inte mycket för. 2010 redovisade länspolismästare Carin Götblad i ett utredningsuppdrag hon fått av den borgerliga Regeringen att 5000 unga var på väg in i kriminalitet. Hon föreslog en rad åtgärder av vilka det blev intet. Det vi kan konstatera är att det var det år som antalet som togs in på polisutbildning skars ner med 90%! Men skattesänkningar var prio 1!

Den nya S- ledda Regeringen tog omedelbart itu med att åtgärda bristerna. Målet är 25 000 polisanställda 2024, polisutbildningen utökades och nya utbildningar har startats i Malmö och Borås. Rättsväsendet har stärkts och en rad straffskärpningar har beslutats, innebärande att det nu också behövs fler fängelseplatser. Det är naturligtvis ett nederlag att behöva ta till det, men tyvärr nödvändigt. Allra viktigast är att se till så att alla unga får en trygg uppväxt och en bra skolgång, för att undvika nyrekrytering till kriminella aktiviteter. Vi kan nu konstatera att de borgerliga åren sannerligen är förlorade år i kampen mot gängbrottsligheten!

Säkerhetsläget i vår omvärld har försämrats. Den riktningen kunde skönjas redan 2008 när Ryssland startade krig mot Georgien. Det var på den tiden Fredrik Reinfeldt kallade försvaret för ett ”särintresse” och den moderate försvarsministern Mikael Odenberg avgick i protest mot nerskärningarna av försvaret. Sen passade de på att avskaffa den allmänna värnplikten också. Efter den ryska ockupationen av Krim uttryckte för övrigt Statsminister Fredrik Reinfeldt en viss förståelse för det ryska agerandet: ”Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina…” Trots det som skett såg Alliansregeringen inga tecken i skyn om ett försämrat säkerhetsläge. Det var återigen skattesänkningar som var viktigast!

Efter att den S- ledda Regeringen tillträtt 2014 påbörjades ett mödosamt arbete med att stärka försvaret. Det är ledsamt nog nödvändigt mot bakgrund av den förfärliga utvecklingen i vårt närområde. Samtidigt som vårt försvar stärks med nya regementen och en återinförd allmän värnplikt, stärks också det militära samarbetet med andra demokratiska länder i vår del av världen. Nu är tonläget högt hos moderater och liberaler om mer resurser till försvaret. Förmågan att känna en skammens rodnad över sin 180-gradiga svängning i uppfattning besitter de förmodligen inte, men det vore annars på sin plats.

Sveriges ekonomiska styrka handlar mycket om vår framgångsrika exportindustri. Man måste helt enkelt förstå industrins roll i ett modernt samhälle. Man måste se och förstå hur samhället kan stödja strukturomvandlingar, innovationer och nya arbetstillfällen. Det förstod inte Alliansregeringen. På toppmötet i Davos 2013 yttrade Fredrik Reinfeldt de famösa orden: ”Vi hade folk i industrin, men de är i stort sett borta.” Han beklagade samtidigt att vi inte hade fler låglönejobb Sverige. Yttrandena är skrämmande! Som om vi skulle öka vår konkurrenskraft i världen med RUT- avdrag för hushållsnära tjänster!
Tack och lov att vi fick en S-ledd regering efter valet 2014. En ny och framgångsrik industriell era tog då sin början. Nu ökar investeringarna i grön och hållbar industri. Det är en fantastisk utveckling vi ser kanske nu framför allt i norra Sverige med tiotusentals nya arbetstillfällen. Nu har vi en regering som förstår vad som ger oss välstånd och nya skatteintäkter för att stärka vår välfärd.
Ja, mer finns förstås att säga om dessa förlorade alliansår. Men nu blickar vi som sagt framåt med en stark vilja att förbättra vår välfärd och villkoren i vanliga människors liv. Pensionärer ska inte betala mer skatt än de som arbetar, pensionerna ska höjas och man ska inte bli fattig om man blir arbetslös eller sjuk. Skolor och äldreomsorg ska stärkas, vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Riskkapitalbolag göre sig icke besvär, de får leta riskfria vinster någon annanstans än i våra gemensamma verksamheter.

Vi har en del att göra!
Vi har en del att berätta om i den valrörelse som väntar!

Röda Rosen
En vacker dag i maj 2022