En rejäl CSK-upprustning krävs för både personal och patienter

För att CSK ska kunna fortsätta vara ett kvalitativt akutsjukhus behövs en utbyggnad av akutmottagningen.

VÅRD Under de nästan 50 år som gått sedan akutmottagningen byggdes har bara mindre förbättringar gjorts. Lokalerna är anpassade efter en tid då man hade 80 patienter per dygn – idag har man 140. Rummen är mörka och trånga, och trängseln gör att det inte är möjligt att upprätthålla samtalssekretessen.

Under våren har en tredjedel av sjuksköterskorna och en dryg femtedel av undersköterskorna på akutmottagningen sagt upp sig, bland annat för att det skapar stress och ökar arbetsbördan när patienter inte kan komma vidare till vårdavdelningar utan måste ligga kvar på en redan trång akutmottagning. Att lokalerna inte är anpassade för verksamheten bidrar även på andra sätt till dålig arbetsmiljö.

För att förbättra akutmottagningen behövs det bland annat fler undersökningsrum, traumarum med plats för fler patienter, säkerhetsanpassade lokaler och infektionsrum med sluss och ingång utifrån.

Behoven av bättre lokaler gäller även kirurgin, och sjukhusförvaltningen menar att det krävs en ny byggnad där den administrativa delen av akuten och kirurgin kan inhysas. Med en ny administrativ byggnad skulle plats frigöras i huvudbyggnaden för att kunna ta emot fler patienter och en bättre arbetsmiljö för personalen skulle möjliggöras.

Enligt de beräkningar som finns sedan tidigare kommer förslaget från förvaltningen att kosta omkring 240 miljoner kronor, men en ny analys behöver genomföras för att få fram en aktuell och exakt summa.

Vi socialdemokrater har haft en satsning på CSK:s akutmottagning i vårt budgetförslag till regionfullmäktige både 2020 och 2021, och i vårt budgetförslag för 2023 föreslog vi att investeringen i akutmottagningen skulle prioriteras. Den moderatledda Alliansen som nu styr Region Skåne har inte ansett att det behövts någon sådan satsning. Nu, när vi närmar oss ett val, har de ändrat sig. Det är bra, men det gäller nu att man tillför vad det faktiskt kostar. Det går inte att göra en halvmesyr – det krävs ordentliga investeringar. Resurserna bör avsättas i den kommande budgeten, så att planerna kan bli verklighet så snart som möjligt. Det har redan dröjt alldeles för länge, och priset för det har betalats av såväl personal som patienter.

Att investera i bättre lokaler är avgörande för att kunna behålla personal på akutmottagningen, för att CSK ska vara en attraktiv arbetsgivare och kunna fortsätta vara ett av Skånes akutsjukhus.

Henrik Fritzon (S), oppositionsråd Region Skåne

Marianne Eriksson (S), 2:e vice ordförande sjukhus- styrelse Kristianstad