S-Initiativ i Region Skåne: Öppna IMA-platser på Kristianstad sjukhus!

2022-02-17

Initiativärende lagt av Socialdemokraterna i Region Skåne

Öppna IMA-platser på Kristianstads sjukhus!

Under coronapandemin har intermediärvården i Sverige haft stor betydelse. Intermediära vårdplatser utgör ett mellanting mellan intensivvård och traditionell vårdavdelning, där patienter kan vårdas som är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning, men som inte uppfyller kriterierna för att vårdas i intensivvården. På en IMA-avdelning finns möjlighet till kontinuerlig övervakning av patientens vitala funktioner, och personalen är utbildad i att hantera när vitala funktioner inte fungerar.

Under pandemin har samarbetet mellan IMA och IVA på sjukhus där båda vårdformerna finns, inneburit stora fördelar för patienterna, som i vissa fall sluppit flyttas till en högre vårdnivå eller till andra sjukhus.

2019 fördelade Hälso- och sjukvårdsnämnden 21 miljoner kronor till intensivvården i Region Skåne. De andra akutsjukhusen i regionen fick pengar för att öppna IMA-platser, medan Kristianstad tilldelades medel för bemanning av 1 ny IVA-plats med start 2020. Sjukhuset har haft stor nytta av den extra IVA-platsen under pandemin, men IMA-platserna saknas.

Att öppna IMA-platser handlar både om en god vård för patienterna och om ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. Patienter behöver inte bli kvar lika länge i den vård som är allra dyrast – intensivvården – och man kan förhindra att patienter behöver flyttas tillbaka dit eller undvika att de hamnar där alls.

Socialdemokraterna i SHS Kristianstad föreslår mot bakgrund av detta:

Att en del av det ekonomiska tillskott som tilldelats sjukhuset i tilläggsbudgeten används för att öppna 4–6 IMA-platser på Kristianstad sjukhus.

Marianne Eriksson

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad