S-Initiativ i Region Skåne: Öppna IMA-platser på Kristianstad sjukhus!

2022-02-17 Initiativärende lagt av Socialdemokraterna i Region Skåne Öppna IMA-platser på Kristianstads sjukhus! Under coronapandemin har intermediärvården i Sverige haft stor betydelse. Intermediära vårdplatser utgör ett mellanting mellan intensivvård och traditionell vårdavdelning, där patienter kan vårdas som är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning, men som inte uppfyller kriterierna […]