Ta hand om äldre viktigare än att vinstmaximera

Hur många fler olika ansikten ska den som har hemtjänst nu framöver tvingas lära sig känna igen? På omsorgsnämndens sammanträde 23 februari tas det ett beslut om att förändra hemtjänstens organisation. Det nya förslaget innebär att ett team på 35–40 medarbetare ska arbeta dagtid med städ, tvätt och inköp. Resterande […]

S-Initiativ i Region Skåne: Öppna IMA-platser på Kristianstad sjukhus!

2022-02-17 Initiativärende lagt av Socialdemokraterna i Region Skåne Öppna IMA-platser på Kristianstads sjukhus! Under coronapandemin har intermediärvården i Sverige haft stor betydelse. Intermediära vårdplatser utgör ett mellanting mellan intensivvård och traditionell vårdavdelning, där patienter kan vårdas som är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning, men som inte uppfyller kriterierna […]

PRESSINFORMATION: Uttalande angående bokslutet för Kristianstads kommun 2021

Bokslutet för 2021 redovisar ett resultat på 434 miljoner kronor. Sedan november 2021 har det skett en förbättring med nästan 100 miljoner kronor från ett redan mycket högt prognostiserat resultat på 347 miljoner kronor. De tunga skälen handlar framför allt om en snabbare återhämtning än väntat efter pandemin, med ökade […]