Socialdemokraterna i Kristianstad motsätter sig avgiftshöjningar som spär på inflationen!

Att motverka inflation är ett politiskt ansvar och varje del av kommunkoncernen kan inte bära samhället självmant och isolerat. De kommunala bolagen och förvaltningarna måste ges riktlinjer och ägardirektiv. Politiken måste våga sätta begränsningar för hur taxefinansierad verksamhet ökar sina avgifter, inte minst i dessa tider av inflationsbekämpning. Långsiktigt måste […]

Barnverksamheten i Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen får in allt fler barn med funktionsvariationer med komplicerande och komplexa vårdbehov. Dessa barn har rätt till stöd och hjälp enligt LSS och det ställer särskilt stora krav på verksamheten gällande kompetens, bemanning och omkringliggande miljö. Det förekommer situationer i personalens arbetsmiljö gällande hot och våld som skapar diskussioner […]

Socialdemokraterna innehar fortsatt störst förtroende från väljarna gällande att styra Kristianstads kommun

Den 11 september klargjordes att Socialdemokraterna fortsatt innehar störst förtroende från väljarna gällande att styra Kristianstads kommun. Trots att vi blev största parti är det dock ett faktum att kommunvalsresultatet inte gav ett tillräckligt underlag för att bilda ett vänsterorienterat majoritetsstyre.