Tollarp växer och skall fortsätta att växa!

Av kommunens 86 000 invånare bor ungefär hälften på större eller mindre orter och på landsbygden, det vill säga cirka hälften av kommunens invånare, utanför staden. Genom en modell med sex basorter utanför staden är syftet att upprätthålla en hög servicenivå i hela kommunen. Flera verktyg kan användas för att nå dessa mål. Det finns fördjupade översiktsplaner för staden Kristianstad och Åhus.
Tollarp har de senaste åren vuxit rejält och är mycket attraktivt. Under den senaste tiden har byn utvecklats mycket i form av nybyggnation, samt flera renoveringar. Detta har resulterat i ett flertal nya bostäder och i detta sammanhang kommer också ett nytt äldreboende snart på plats, vilket vi Socialdemokrater länge drivit. I byn finns även ett aktivt föreningsliv och ett allsidigt näringsliv.
Tollarp är kommunens tredje största basort med ca 3500 invånare, fler om omlandet räknas in. Vidare är Tollarp är en ort med goda förutsättningar att utvecklas. Efterfrågan på bostäder och framtida planering är stor.

Vi Socialdemokraterna verkar därför för att Tollarp skall ha en egen översiktsplan för att säkerställa och prioritera Tollarps framtida expansion. En översiktsplan för Tollarp innebär en fördjupad planering för Tollarp med omnejd med syfte att den södra kommundelen skall fortsatt vara en attraktiv del i kommunens utveckling. Detta har vi lagt en motion om, vilket det nuvarande styret valt att inte prioritera.

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta att driva denna fråga med kraft, inte minst för att vi anser att både stad och kommun skall leva och utvecklas.

Vi som parti kommer under våren att bjuda in till medborgardialog i Tollarp för att diskutera framtida behov och planering.
– Hoppas att många Tollarpsbor tar tillfället i akt att komma för att vi tillsammans skall kunna göra byn ännu mer attraktiv!

Fredrik Winberg (S) vice ordförande Byggnadsnämnden
Agneta Wandefors- Hörström (S) ledamot Kommunstyrelsen