Näsby och Samverkans s-föreningar: Satsa på dialog – inte rivning av hus på Gamlegården!

Just nu rivs tomma hus på gamla sjukhusområdet – det som ska bli en ny attraktiv stadsdel, Östermalms Park. Det liberala kommunalrådet Pierre Månsson kastar ut en brandfackla genom att föreslå rivning av bebodda hus på Gamlegården. Han är bekymrad över gängkriminalitet och ser då rivning av hus på området som en kreativ åtgärd.

Han får starkt mothugg av bland annat ABK som genomfört stora upprustningar på området. Det bor många människor på Gamlegården, cirka 5 000 barn, vuxna och äldre människor, några som bott där länge, andra kortare tid. Flyktingsituationen i världen har medfört att många människor från Syrien, Somalia, Irak och andra länder kommit till Kristianstad och fått bostad på Gamlegården. Tillsammans med infödda svenskar utgör bostadsområdet en plats med stor mångfald i befolkningen.
Människor som med rätt förutsättningar kan utgöra en stor potential i Kristianstads utveckling. Delegationen mot Segregation, Delmos, som är en myndighet som ska motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socialt utsatta områden, har genom forskning visat på viktiga framgångsfaktorer i arbetet mot segregation. Det är:
  • Långsiktighet
  • Sektorsövergripande arbetssätt
  • Samverkan och samordning mellan olika aktörer
  • Tidiga och förebyggande insatser
  • Ett kunskapsbaserat arbetssätt
Många projekt har genomförts på Gamlegården under åren. Arbetet bör istället präglas av kontinuitet och fokus på långsiktiga förebyggande insatser.
Ett sektorsövergripande arbete är viktigt med samverkan mellan olika aktörer som ska finnas på området: skola, social verksamhet, polis, bibliotek och annan kultur, vårdcentral, arbetsförmedling, försäkringskassa, familjehuset, föreningsliv, kyrkor, med mera. Satsning på barn och unga ska prioriteras och på arbete samt inte minst: dialog med de boende på området måste äga rum.
Arbetet bör bygga på kunskap och erfarenheter, både från Sverige och från andra länder. Delmos har utvecklat Segregations- barometern som kan vara användbart i arbetet.
Slutligen, det är mycket oroande att dialogmötet på Lingenässkolan samlade tolv Näsbybor och ingen från Gamlegården. De tolv möttes av 23 kommunrepresentanter som skulle ge svar på invånarnas frågor. Vän av ordning frågar sig: hur informerades om mötet?
Då man vet att människor på grund av språksvårigheter, med mera, kan vara svåra att nå, krävs särskilda insatser. Har det skett? Har kommunen tagit ABK till hjälp för att nå de boende? Självrannsakan måste ske!
Alltså Pierre Månsson, rivning av hus på Gamlegården är ingen lösning. Satsa istället på dialog med de boende på området och på konkreta insatser och gör det långsiktigt på ett kunskapsbaserat sätt.
Jan Lindelöf, ordförande i den Socialdemokratiska föreningen (S)amverkan
Maria Nilsson, ordförande i Näsby Socialdemokratiska förening