Kommunfullmäktige 14/12-21 Interpellation ställd till Radovan Javurek (L)

I Kristianstads kommun har vi en kommunövergripande handlingsplan när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I den senaste halvårsredovisningen som presenterades för arbete och välfärdsnämnden i augusti kunde vi läsa att i mars 2021 hade vi 150 personer i en arbetsmarknadsåtgärd som heter extratjänst och i juni 2021 hade vi 107 personer i samma åtgärd.

Arbete och välfärdsförvaltningen har också ett specifikt uppdrag att växla  försörjningsstöd till arbetsmarknadsåtgärd. I det arbetet spelar extratjänsterna en stor roll. Detta för att människor har rätt till egen försörjning och på detta sätt stärks individen och de behöver inte fortsatt leva på ekonomiskt bidrag. Vi vet att en arbetsmarknadsåtgärd innebär vinster för både individ och samhälle.

Nu vet vi att de tillägg av statsbudgeten som M+KD+SD gjorde vann gehör i riksdagen. Det innebär att ett par ändringar som drabbar oss och i det här fallet en åtgärd som vi vet ger bra resultat och leder vidare till arbete. En sådan ändring är att extratjänsterna försvinner under 2022. Vi ser också att arbetsförmedlingen redan slutat att förlänga eller ingå nya avtal när det gäller extratjänster. I Dagens Samhälle den 2 december kan vi läsa att även SKR varnar för skrotade extratjänster, framför allt för kommuner som har använt denna åtgärd flitigt. Bland dem flitiga användarna kan vi hitta Kristianstad. Det är ett problem när det blir abrupta avbrott och det inte finns någon långsiktig styrning av dessa arbetsmarknads-åtgärder. Detta kommer såklart få konsekvenser för de som är i behov av en arbetsmarknadsåtgärd eftersom det är färre som kan ta del av åtgärderna, detta eftersom de åtgärder som finns kvar kostar mer för kommunen. Därför kan det också komma att få konsekvenser för vår budget.

Därför vill jag ställa följande fråga till Radovan Javurek, ordförande i arbete och välfärdsnämnden:

  • Kommer Alliansstyret kompensera för detta bortfall och i så fall hur?
  • Kommer Alliansstyret fortsätta arbeta för att upprätthålla en hög nivå av arbetsmarknadsåtgärder i vår kommun?

 Kristianstad 20211207

 Sabina M. Hultgren (S), Vice ordförande Arbete och välfärdsnämnden