Referat från kommunfullmäktige 14/12-21

På dagens kommunfullmäktigemöte yrkade Anders Tell (S), oppositionsråd och gruppledare för den socialdemokratiska gruppen på att vissa delar av alliansstyrets förslag till nya ägardirektiv tas bort. Vi motsätter oss starkt att ABK ges i uppdrag att omvandla hyresrätter till bostadsrätter eller att ABK´s andel av hyresmarknaden ska begränsas. Alliansstyrets förslag […]

Kommunfullmäktige 14/12-21 Interpellation ställd till Radovan Javurek (L)

I Kristianstads kommun har vi en kommunövergripande handlingsplan när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I den senaste halvårsredovisningen som presenterades för arbete och välfärdsnämnden i augusti kunde vi läsa att i mars 2021 hade vi 150 personer i en arbetsmarknadsåtgärd som heter extratjänst och i juni 2021 hade vi 107 personer […]