Vi ska bygga, inte riva!

Gamlegården är människors hem.

Det kan vara värt att påminna om när människors hem plötsligt blir föremål för en diskussion om att deras hem ska rivas Eftersom Pierre Månsson, som föreslår rivning, är Kommunstyrelsens ordförande, och därmed leder det borgerliga Alliansstyret, måste vi ställa frågan om det här är Alliansens politik.

Några fakta om bostadsbyggandet i kommunen och om Gamlegården:

Det har byggts för lite bostäder i kommunen under lång tid.

Under åren 2007- 2014, när det var borgerligt styre både i Kristianstad och hela landet byggdes för få bostäder och det invandrade många till Sverige och Kristianstad. Kristianstads befolkning ökade under de åren med 5000 personer. Antalet bostäder ökade med 1000. Det vill säga som om vi byggde för att det i genomsnitt skulle bo fem personer i varje lägenhet. Det är klart att trångboddheten ökade.

Bostadsbyggandet tog fart efter 2014, med en S- ledd regering och med oss socialdemokrater med i styret av Kristianstad 2015-2018. Under den perioden byggdes lite mer än 1200 nya bostäder i Kristianstad, alltså fler än vad det borgerliga styret klarade av på åtta år. Men det räcker inte, vi behöver en fortsatt hög nivå på bostadsbyggandet.

Antalet invånare på Gamlegården är idag runt 5100. I slutet av 90- talet var det cirka 3800. Trångboddheten har ökat och det är en stor andel barn och unga på området. På Gamlegården finns sedan det byggdes på 70- talet 1850 välskötta lägenheter i ett mycket välskött område. ABK har ekonomiska muskler och ett starkt bosocialt engagemang för att hålla en hög kvalitet på sina bostäder och bostadsområden. Det är något att bygga på, inte riva ner.

Problemen på Gamlegården är väl kända, utpekat som ett utsatt område som det är. Det måste vi komma till rätta med! Vi behöver inte uppfinna något nytt för att klara det. Det handlar, bara för att nämna några åtgärder, om en bra skola för barnen, en rik fritid, feriearbeten och arbeten till de vuxna. Och det handlar inte minst om att bygga bort trångboddheten.

Vår skyldighet, som politiker, är att ordna så att det är tryggt att bo på Gamlegården. Vi kan aldrig acceptera de som fördärvar andras trygghet! Det fåtal grovt kriminella som hotar människors liv ska inom lås och bom. Vi har goda förutsättningar att klara det. Vägen dit börjar inte med att oroa människor med att deras hem ska rivas.

”Bättre att ta tag i problem än att riva hus”, som en av de boende på Gamlegården sa i en artikel i Kristianstadsbladet.

Ett arbete har för övrigt redan påbörjats om stadsdelen Näsby. Det handlar bland annat om bostadsbyggande, dels på områden nära Högskoleområdet och dels på en del mindre områden, också nära Gamlegården. Det handlar också om grönområden, promenad- och cykelstråk, ett aktivt föreningsliv och annat som kan vara bra för Gamlegården och hela Näsby.

ABK är ett flaggskepp för kommunen. Det får regelbundet ett mycket gott betyg av hyresgästerna. ABK spelar en mycket viktig roll för att fortsätta bygga Kristianstad. Fastigheterna hålls i gott skick tack vare en god ekonomi. Marknadsvärdet hos ABK bedöms till minst åtta miljarder kronor. Det är en förmögenhet som är guld värd för hela kommunen. Det vore kapitalförstöring av stora mått att riva fastigheter i gott skick.

Alliansstyret försöker nu genom nya ägardirektiv begränsa ABK:s möjligheter att ta upp lån för nya investeringar. Det är fel väg att gå. Det kommer vi socialdemokrater att rösta nej till. Låt oss istället använda oss av ABK:s styrka för att bygga nytt. Under de kommande 5-6 åren kan ABK komma att behöva låna ytterligare runt 500 mkr för att bygga på bland annat Östermalms Park. Det blir ett fint tillskott för centrala Kristianstad med både bostäder och grönområden. Det är framtidsinvesteringar som väcker framtidshopp för vår fina stad och kommun.

Anders Tell
Oppositionsråd (S)

Catarina Palmblad
Vice ordförande, ABK (S)