Replik. Gamla flyttas runt som boskap

I Kristianstadsbladet 10/11–21 publicerades en debattartikel om Allögården ” Gamla flyttas runt som boskap”.

Här efterfrågar Anna Guettler och Astrid Carlson en redovisning av summan omsorgsförvaltningen tänker spara genom att vakanshålla lägenheter. En relevant fråga som möts av ett kort svar från Camilla Palm (M) i en replik 12/11–21 om att det inte pågår något sparbeting.

Vi får gå tillbaka lite i tiden för att kunna ge en förklaring på det som nu sker på Allögården, och samtidigt svara på varför de stängda platserna på Tollaregården inte öppnas.

Pandemin har drabbat äldreomsorgen särskilt hårt, och i Kristianstad har vi inte varit förskonade från smittan. Det har varit tufft för alla i äldreomsorgen, äldre, anhöriga och medarbetare. Det hade inte varit möjligt att klara äldreomsorgen utan de tilldelade statsbidragen för ökade kostnader under covid-19. De statliga bidragen till äldreomsorgen har bidragit till satsningar på att minska ensamheten, omvandla fler platser till demens, utbildning av vikarier och öka antalet specialistutbildade.

Trots att äldreomsorgen varit särskilt utsatt valde Alliansen att inte göra fler förstärkningar i äldreomsorgen än vad statsbidraget tillät. Det går att läsa i mötesprotokollet från omsorgsnämnden i december 2020.

I enlighet med M, L, C och Kds budget togs beslut att omsorgsnämnden skulle skära ned med 21,1 miljoner kronor under 2021, varav 16 miljoner är på vård- och omsorgsboende och 4 miljoner i hemtjänsten.

Det är förklaringen till det som nu sker i omsorgsförvaltningen. För att klara minskad ram är åtgärden att succesivt minska antalet platser i vård- och omsorgsboende motsvarande 16 miljoner kronor.

Det är konstaterat att befintliga vård- och omsorgsboenden i Kristianstad har varit underfinansierade över en längre tid. Nuvarande resursfördelningsmodell är otillräcklig och Socialdemokraterna i omsorgsnämnden har därför lyft förslag om en annan resursfördelningsmodell som bygger på vårdtyngden. Förslaget handlade om att se över möjligheten att införa ett nytt system som kan möta de behov av vård och omsorg som våra äldre har, med rätt bemanning. Detta förslag röstades ner i omsorgsnämnden därför det ansågs bli alltför kostsamt.

Beslutet om att vakanshålla platser på Allögården var inget vi från Socialdemokraterna stödde. Att stänga ner platser är inget som ska göras lättvindigt. Det är människor som driver vår verksamhet för människor i behov av omsorg. När förändringar görs ska det göras med respekt för detta och inte för att driva igenom nedskärningar. Det kan absolut finnas skäl till att förändra i antal lägenheter, för just nu har omsorgen en tillfällig överkapacitet av platser. Men vilka visioner har då Alliansen? Vad är det egentliga syftet när platserna väl är stängda trots både tysta och högljudda protester från oroliga anhöriga och personal som går på knäna? Här plockas platser likt fjädrarna på en slaktad gås, en efter en. När gåsen väl är rensad är planen att kasta innanmätet till hungriga välfärdskapitalister som väntar på att få sin del.

Det är fel väg att gå. Vi hoppas på att M L C och Kd också ska inse det. Framtidens äldreomsorg måste utgå från de behov som framtidens äldre väntas ha. Då ska vi bygga och utveckla den, inte plocka i sönder den.

Kristina Lindbåge
(S) vice ordförande Omsorgsnämnden