Kommunala budgeten 2022

EN BUDGET FÖR TRYGGHET OCH VÄLFÄRD

Socialdemokraternas förslag till budget för 2021   Kommunfullmäktige 2020-11-16

Det är dags för investeringar i välfärden!

Hela samhället har drabbats av den största krisen sedan Andra världskriget. Vi har alla sett och upplevt konsekvenserna av de skador som pandemin har vållat. Det är förfärligt på många sätt. Först nu vågar vi blicka framåt, även om krisen inte är över ännu. Vi ser ändå att verksamheter och ekonomi börjar återhämta sig. Den S- ledda Regeringens insatser för att mildra konsekvenserna har gjort stor nytta. Återhämtningen i ekonomin verkar till och med gå snabbare än väntat och skatteintäkterna beräknas öka. Årets resultat pekar mot ett plus på mer än 300 mkr, cirka 230 mkr över budget. Prognosen för nästa år ger oss ett reformutrymme på 195 mkr med ett 2- procentigt överskottsmål. Nu måste och kan vi visa att det är möjligt med rejäla satsningar på trygghet och välfärd. Nu är det dags för investeringar i välfärden!

Se budgeten i sin helhet