Våra stadsbussar går bra på biogas!

Sedan 1999 har det tankats biogas i Kristianstad. Produktionen har successivt ökat och sedan länge körs stadsbussarna med biogas, liksom ett stort antal kommunala fordon, annan nyttotrafik och privatbilar. Biogas är ett fossilbränslefritt alternativ och således en del i omställningen till en hållbar miljö. I Kristianstad, nu i kommunägda C4 Energi, finns en hög kompetens och en stark drivkraft att ta tillvara och utveckla möjligheterna att använda biogas.

Det är Region Skåne som, via Skånetrafiken, kör de cirka 30 stadsbussarna i Kristianstad. Från kommunens sida är vi stolta över att kunna erbjuda ett miljövänligt drivmedel till bussarna.
Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, som ansvarar för Skånetrafiken, har informerat kommunen om att man avser att byta ut biogasbussarna mot elbussar. Från kommunens sida finns det ett brett politiskt stöd för biogasbussar. Det har också framförts till Kollektivtrafiknämnden, som högaktningsfullt struntar i kommunens uppfattning i frågan.

Nu är vi alltså i den situationen att Region Skåne byter ut ett fossilbränslefritt alternativ till ett annat. Det är väl ändå inte så vi ska ta oss till det fossilbränslefria samhället? Det borde vara mer angeläget att ge sig på användningen av fossila bränslen där sådana används.

I dagarna har vi kunnat ta del av den styrande Alliansens nya miljöplan för Region Skåne.
I den sägs i klartext att förnybara och fossilfria energislag ska användas. Till förnybar energi klassas enligt den egna definitionen, biobränslen. I Region Skånes program för ett fossilbränslefritt Skåne nämns biogasen uttryckligen som ett medel för att nå dit. Region Skåne har även en antagen färdplan för biogas som slår fast att biogas ”är ett effektivt drivmedel för fordonstrafiken”. Det vi ser nu är att Region Skåne gör något helt annat än det de beslutat i sina program!

Just nu pågår en intensiv debatt om elpriser och elproduktion. Mer el behöver produceras i Skåne som ett led i att trygga elförsörjningen här. I det läget överger Region Skåne det fossilfria alternativet biogas och ska börja slåss om den el som produceras, och transporteras hit! Blir det med smutsig kol- el till höga kostnader våra bussar ska drivas?

Region Skånes agerande är minst sagt häpnadsväckande!
Men än finns tid att tänka om.
Än finns tid för förnuft.
Så, till det ansvariga Alliansstyret i Region Skåne – Låt oss även i fortsättningen ta tillvara den miljövänliga biogasen som drivmedel i stadsbussarna!

Anders Tell, Oppositionsråd (S)
Lena Fantenberg, vice ordförande, C4 Energi (S)