Våra ombud till kongressen informerar om vad som händer.

Kristina Lindbåge, Helen Persson och Jan Lindelöf diskuterar vad de kommer att arbeta med som ombud på partikongressen i Göteborg.

Är ni som s-förening intresserade av att få besök av dem på ett möte (före eller efter kongressen) för att diskutera kongressen och motionerna så är det bara att höra av sig till arbetarekommun så ordnas det.