Trygghet och välfärd

Grov kriminalitet upprör med rätta de flesta av oss. Den skapar oro och otrygghet i ett av världens bästa länder. Det Sverige som vi alla älskar och värnar om. Vi kan aldrig acceptera att några tar sig friheten att fördärva andra människors trygghet. Det behövs resurser för att bekämpa den grova kriminaliteten på flera olika fronter.

Vår övertygelse som socialdemokrater är att det starka, jämlika och rättvisa välfärdssamhället är det bästa värnet mot kriminalitet och otrygghet. Varje barn och ungdom ska kunna växa upp med framtidstro om ett vuxenliv med arbete och full delaktighet i samhällslivet. En stimulerande skolgång, en innehållsrik fritid och trygga hemförhållanden är viktiga ingredienser på vägen mot vuxenlivet. Detta är faktorer som stärker unga människors möjlighet att göra kloka val i livet.

Vårt mål måste alltså vara att stärka välfärden på många områden. Just nu är det tre områden vi behöver koncentrera oss på:

  1. Polis, rättsväsende och andra övervakande funktioner.

Den S-ledda regeringen har under sitt styre satsat på en omfattande upprustning av polisutbildningen. Samtidigt har straffskärpningar skett på en rad områden. Rättsväsendet har stärkts och fler grova brottslingar får fängelsedomar. Att stärka de här områdena är ett arbete som pågår och det är inte klart ännu. I takt med att allt fler poliser utbildas så blir polisnärvaron allt bättre även hos oss i Kristianstad. I denna satsning är Kristianstads nya Rättscentrum en viktig pusselbit.

Vår uppfattning är att vi behöver en permanent lokal polisnärvaro med områdespoliser, eller med annat känt begrepp, kvarterspoliser. I kommunen kan vi bidra med en del övervakande funktioner som kameror på platser som kan kännas som otrygga och ordningsvakter som kan bidra med en ökad trygghet.

  1. En omedelbar förstärkning av förebyggande åtgärder riktade mot unga och familjer.

I kommunen görs en hel del bra arbete med att stärka föreningslivet, anordna feriearbeten och riktade arbetsmarknadsåtgärder till vuxna som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Att se sin förälder gå till arbete, att inte leva i ständig knapphet, torde vara hälsosamt och hoppingivande för unga människor. Med det goda ekonomi som kommunen har nu kan vi kraftsamla ännu mer för att unga ska ha det bra och tryggt i skolan, ha möjligheter till en innehållsrik fritid och kunna tjäna en slant på meningsfulla feriearbeten.

Vi har nu lagt ett initiativärende med konkreta förslag om det. Utöver det har vi också föreslagit att studieförbunden ska ges möjlighet till extra anslag för att bedriva språkundervisning och samhällsinformation till dem som invandrat och har svårigheter med språket och behöver lära sig mer om hur samhället fungerar. Målet måste vara allas delaktighet på lika villkor.

  1. Det måste bli ett slut på partyknarkandet!

Pengarna till den grova brottsligheten regnar inte från himlen. Den göds av var och en som betalar för utförda leveranser av svarta varor och tjänster på samma sätt som att den göds av den som köper narkotika. Varje medborgare, vi alla, måste vara medvetna om vårt ansvar i hur dessa handlingar hänger ihop med den grova brottsligheten. Får vi ett slut på detta minskar också pengaströmmen till de kriminellas fickor och kampen om illegala marknader. Det måste definitivt bli ett slut på partyknarkandet!

Från kommunens sida kan vi också stärka myndighetssamverkan mot brott. Vi har just läst om ett sådant exempel från Östra Göinge, där kommun, polis och andra myndigheter, som till exempel Kronofogdemyndigheten gjort gemensamma insatser mot skattefusk, otillåten försäljning av tobak med mera. Det handlar om att stoppa svarta affärer och fusk inom olika områden. Vi socialdemokrater föreslog den här sortens åtgärder i en motion 2019 men den bifölls tyvärr inte av Alliansstyret i vår kommun.

Arbetet för ett ännu tryggare Sverige kräver alltså förstärkt samverkan mellan olika myndigheter, olika beslutsnivåer, ideella föreningar, privata företag och oss som medborgare. Tillsammans formar vi framtiden!

 

Anders Tell, oppositionsråd (S)
Katarina Honoré, Kommunstyrelsens arbetsutskott (S)
Ulrika Tollgren, vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden (S)
Sabina Månsson Hultgren, vice ordförande, Arbete- och välfärdsnämnden (S)
Therese Sturesson, vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden (S)
Helen Persson, vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)