Fritzon: Köerna till vården är oacceptabelt långa i Skåne i Skåne!

Sjukvården måste få bukt med den låga tillgängligheten och de långa köerna. Det är inte acceptabelt att människor står i vårdkö i månad efter månad. Läget i Skåne är värre än i övriga landet och därför krävs rejäla åtgärder.

De skånska vårdköerna är längre än någonsin. Efter ett och ett halvt års pandemi är tillgängligheten i riket generellt låg, men vårdköerna har vuxit snabbare i Skåne än i resten av landet. Inom många områden är läget fullständigt oacceptabelt. I cancersjukvården får inte ens var tredje kvinna med bröstcancer vård enligt gällande tidsramar, för de som har urinblåsecancer är tillgängligheten ännu sämre – endast tre procent av dessa patienter får vård i rätt tid. Gamla och sköra får vänta i timmar på de skånska akutmottagningarna. I sommar har vi fått läsa i tidningarna om kris i barn- och ungdomspsykiatrin och den som är i behov av ambulans får vänta allt längre. Över 30 000 skåningar har stått i vårdkö längre än tre månader.

Den alarmerande dåliga tillgängligheten i det borgerligt styrda Region Skåne, var utgångspunkten när vi socialdemokrater nyligen presenterade vårt första och största vallöfte: att alla skåningar ska få vård i tid. Ingen ska behöva vänta längre än de 90 dagar som vårdgarantin föreskriver. Det är också utgångspunkten för det förslag till budget som vi presenterar idag.

Den skånska vården är underfinansierad och tyngs av ständiga sparpaket. Såväl i år som förra året har alliansstyrets politik lett till sparkrav på sjukhusen på drygt 900 miljoner kronor. Alliansens sparkrav har fortsatt, samtidigt som sjukvårdens medarbetare kämpat med att klara pandemin. Kraven på sjukvården har ökat mer än resurserna. Alliansen har låtit vårdpersonalen stå för mellanskillnaden. De har fått betala genom att springa fortare, slita hårdare och avstå från fritid och återhämtning.

Vårt första besked i vår budget är ett stopp för alla sparpaket i skånsk sjukvård. Vårdpersonalen måste få andrum om de ska orka jobba vidare med nästa stora utmaning, det vill säga att beta av vårdköerna. Därför tar vi bort Alliansens generella enprocentiga effektiviseringskrav i sjukvården, eftersom det i praktiken kommer innebära spar- beting i sjukvården.

Därefter skjuter vi till en miljard för att minska köerna och öka tillgängligheten för de skånska patienterna. Det handlar om generella satsningar för att få bort köerna såväl som riktade åtgärder för att minska väntetiderna på akutmottagningarna, vårdcentralerna, i cancersjukvården och i kvinnosjukvården.

En stor satsning riktar vi också till tandvården. Alliansstyret har chockhöjt priserna på några av de vanligaste behandlingarna i Folktandvården, de som flest behöver. Exempelvis slår den statliga referensprislistan fast att undersökning gjord av en tandläkare ska kosta 885 kronor. Hos Folktandvården kostar den nu istället 995 kronor. En lagning av en kindtand kostar 1015 kronor istället för 800 kronor. Socialdemokraternas budskap till skåningarna är enkelt: Folk ska ha råd att gå till tandläkaren. Priserna i Folktandvården ska därför följa den statliga referensprislistan. För Folktandvårdens borgerliga ledning, har denna prislista blivit ett golv, snarare än det tak som den borde vara.

Vi satsar 41 miljoner kronor på att sänka tandvårdstaxor. För att betala för dessa satsningar på minskade köer, de skånska sjukhusen, vårdcentralerna och lägre tandvårdspriser föreslår Socialdemokraterna en skattehöjning om 25 öre. Den skånska skatten kommer även efter denna höjning att vara lägre än genomsnittet i landet, men det gör samtidigt att vi kan finansiera våra reformer på riktigt. Också Alliansen föreslår en mängd satsningar, men de finansierar många av sina ”satsningar” genom att samtidigt tvinga sjukvården att spara och genom att de inte ger full ersättning för de kostnader vården har för medicinsk och teknisk utveckling. Dessa besparingar som uppgår till nästan 600 miljoner använder Alliansen sedan för att finansiera sina ”satsningar”. Alliansen tar med ena handen och ger med den andra. I Socialdemokraternas budget finansieras satsningarna på riktigt.

Att skånsk sjukvård inte kan erbjuda samma tillgänglighet som riket i genomsnitt beror på ett politiskt ledarskap som prioriterar lägsta möjliga skatt framför sjukvården, som hållit inne statliga coronaanslag och som trots pandemin framhärdat med stora besparingskrav på den skånska sjukvården.

Även om samma tillgänglighet som övriga landet är ett bra steg på vägen är det inte tillräckligt. Skånsk sjukvård måste utvecklas så att den kan ge alla skåningar vård enligt vårdgarantin. Det är vårt vallöfte och med denna budget kan vi börja denna förändring av den skånska sjukvården.

Henrik Fritzon (S), regionråd i opposition i Region Skåne