Fritzon: Köerna till vården är oacceptabelt långa i Skåne i Skåne!

Sjukvården måste få bukt med den låga tillgängligheten och de långa köerna. Det är inte acceptabelt att människor står i vårdkö i månad efter månad. Läget i Skåne är värre än i övriga landet och därför krävs rejäla åtgärder. De skånska vårdköerna är längre än […]