Många är vinnare i regeringens höstbudget!

Många är vinnare i regeringens höstbudget. Vi socialdemokrater i Kristianstad ser fram emot satsningar på familjen, barnen och de äldre, genom familjevecka och äldreomsorgslyft. Vi gläds också åt att kommunen får rejäla resurser att hantera de utmaningar som vi ser finns i vårt samhälle.

Regeringens budget tar Kristianstad framåt och bygger vår kommun starkare och mer hållbar än före pandemin. Fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och Sverige ska vara ett tryggt land för alla.  Vi bekämpar gängkriminaliteten med ytterligare medel till Polismyndigheten, Kriminalvården och Tullverket samt till fler åklagare och häktesplatser. I centrum för vår politik är våra kommuninvånare. En stark välfärd som inkluderar stora och små Kristianstadsbor ger alla en trygghet att luta sig mot. Därför är höstens budgetsatsningar på familjevecka och äldreomsorgslyft särskilt välkomna.

Vi vet att Kristianstad står inför stora utmaningar med att bemanna välfärden med de bästa sjuksköterskorna, undersköterskorna och hemtjänstpersonal när fler blir äldre. Det kommer att krävas en omställning mellan verksamheter och av arbetssätt för att hantera kompetensförsörjningen och den demografiska utvecklingen. Regeringen föreslår därför att det generella statsbidraget till kommuner och regioner ökas med 3 miljarder kronor 2022. Av dessa får Kristianstad 46,6 miljoner kronor.

Regeringens äldreomsorgslyft stärker äldreomsorgen. För Kristianstads kommun innebär det ett ytterligare tillskott på 15,4 miljoner kronor. Det är resurser som kommer att göra skillnad i äldreomsorgen och bland de medarbetare som får möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att lära sig mer om vård och omsorg om äldre.

Det blir också mer pengar i plånboken till vanligt folk:

  • 63 000 personer i Kristianstad får mer pengar genom förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster.
  • 13 020 pensionärer i vår kommun får mer pengar genom pensionstillägget och höjt bostadstillägg. Det motsvarar 62 procent av alla personer över 65 år. För de pensionärer som trots ett långt arbetsliv har låga pensioner, kan tillägget som mest bli 600 kronor mer i månaden.
  • 2 600 personer med sjuk- och aktivitetsersättning får mer pengar i plånboken när den orättvisa skatteklyftan tas bort.

Regeringens satsning på familjevecka ger våra yngsta kommuninvånare mer tid med sina arbetande föräldrar. Familjeveckan är bra för alla familjer, men i huvudsak kommer den att spela roll för de som går till jobbet enligt schema. Vi gör det möjligt att ta ledigt för att följa med på ett läkarbesök eller vara ledig när barnen har studiedag utan att ruinera sig själv. 6 600 kvinnor och 7 200 män i Kristianstad får rätt till familjedagspenning inom familjeveckan.

Det är dags att ta Sverige framåt efter pandemin. Vår ekonomi är stark och med rätt ledarskap kan vi skapa en framtid där alla får plats.

Annelie Karlsson, Riksdagsledamot (S)

Anders Tell, Oppositionsråd (S)