Kyrkoval -21: Socialdemokraterna befäster ställningarna lokalt

Att det skulle ha varit en lägre andel som använde sin röst i kyrkovalet kändes inte av i Kristianstads kommun. På många orter rapporterades om långa köer och trängsel de tider då röstlokalerna höll öppet. Det slutliga valresultatet visade dock att röstdeltagandet sjunkit marginellt sedan det senaste kyrkovalet 2017.

Vi Socialdemokrater ökade både vår andel av väljarna och det faktiska antalet röstande på oss både i Vä-Skepparslövs pastorat och i Åhus församling.  I Åhus utökade vi med ett mandat och i Kristianstads pastorat befäste vi vår ställning som klart största partigrupp. Tyvärr tappade vi ett mandat i Nosaby församling och i övriga församlingar deltog vi inte med någon egen partianknuten lista.

Ett lyckat koncept har varit en välplanerad valrörelse med evenemang ute på olika orter där vi samtalat med medborgarna om vikten av att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och jämlik folkkyrka, där det finns plats för alla. Att Svenska kyrkan fortsätter att satsa på att bli en grön kyrka och på alla nivåer tar sitt ansvar för omställningen mot hållbarhet. Detta gäller inte minst skogsförvaltningen. Svenska kyrka ska självklart också vara ett föredöme som arbetsgivare, arbetsmiljön och anställdas kompetensutveckling ska vara i fokus.

Tack alla som gav oss fortsatt förtroende att kämpa för demokrati, jämlikhet och jämställdhet i församlingslivet, i Lunds stift och på Kyrkomötet.

Helen Persson, Kyrkovalsledare -21 för Socialdemokraterna i Kristianstad