Välj väg i Svenska kyrkan!

Du som har fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan får rösta i kyrkovalet. Det är ett tillfälle för dig – oavsett hur ditt engagemang i Svenska kyrkan ser ut – att påverka hur kyrkan ska utvecklas och om den ska vara en öppen demokratisk folkkyrka eller en plattform för extrem politik. 

Vi socialdemokrater vill fortsatt vara med och slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde.

Vi vill att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg skall behandlas lika och välkomnas i kyrkans verksamheter. Vi vill också att kyrkan alltid står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd samt att arbetet utvecklas för att säkerställa att ingen diskriminering förekommer i kyrkans verksamhet, exempelvis samkönade pars rätt att gifta sig.

En folkkyrka där man ska kunna ta del av alla barn och ungdomsverksamheter. Tjockleken på plånboken ska inte vara en avgörande faktor. Därför säger vi  Socialdemokrater nej till alla avgifter kring barn och ungdomsverksamheten.

Din röst är viktigt för vilken kyrka du vill ha!

Vi Socialdemokrater vill värna en öppen, demokratisk, jämställd, feministisk och grön folkkyrka med schyssta arbetsvillkor.

Nu har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta för öppenhet och solidaritet. Kryssa en socialdemokrat i valet den 19 september!

Helen Persson, kyrkovalledare för Socialdemokraterna i Kristianstads kommun