Val av kandidater till partikongressen

Vi håller partikongressen den 3-7 november i höst. Kristianstads arbetarekommun kommer att representeras av 2 ombud och valet av dessa kommer att ske  mellan den 3 och 20 juni.

Det är ni som medlemmar som väljer kandidaterna och det sker elektroniskt i år. För att rösta krävs BankID. Saknar ni BankID så kan ni ändå rösta men då sker det på arbetarekommunens expedition under någon av följande tider:
8 juni kl. 13.00-16.00
15 juni kl. 9.00-12.00
16 juni kl. 16.00-18.00

Det ska ha gått ett mail till alla medlemmar med instruktioner hur man röstar. Har ni inte fått någon mail om detta eller har frågor om ombudsvalet är du välkommen att kontakta expeditionen.

Nedan har ni våra kandidater:

Ann-Sofie Adermark

Grundorganisation/er: S-kvinnor, Degeberga S-förening, S-kvinnor Österlen, S-kvinnor Åhus Kristianstad.
Vad har du för partiuppdrag: Ordförande i Degeberga S-förening.
Har varit på kongress tidigare: Har inte deltagit på någon partikongress. Har deltagit på distriktskongress i Socialdemokraterna Skåne och distriktskongresser i S-kvinnor Skåne.
Viktiga frågor som du vill driva på kongressen: Jag vill driva Sjukt låg ersättning vid sjukersättning. Lägre skatt för de som uppbär sjukersättning, Ungdomsarbetslösheten måste ner, Fria mensskydd, Erektil dysfunktions läkemedel.

Kristina Lindbåge

Grundorganisation/er: Socialdemokraterna, S-kvinnor.
Vad har du för partiuppdrag: Valberedare i arbetarekommunen, ingår i Redaktionsutskottet under AK-styrelsen, kassör i S-kvinnor Kristianstad-Åhus styrelse, ledamot i ABF Skåne Nordost styrelse.
Vad har du för offentliga uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, v ordförande i Omsorgsnämnden, v ordförande i Omsorgsnämndens särskilda utskott, v ordförande Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd,
Har varit på kongresser tidigare:  Deltog på kongressen 2015 då var temat ”framtidens jobb och framtidens folkrörelse”.
Vilken facklig organisation tillhör du: Jag är har ett fackligt uppdrag i Vårdförbundet avdelning Skåne.
Viktiga frågor som du vill driva på kongressen: Frågor som rör rätten till hälsa är viktiga för mig, vi ska ha ett samhälle där människor är fria och kan leva ett gott liv genom livet, hela livet. Att motverka ålderismen, att ta ledartröjan i funktionshinderpolitiken och bygga ekonomisk jämställdhet. Förutsättningarna för hälsa handlar om en trygg och gemensam välfärd för alla och det kräver ett stopp för vinstjakten i välfärden. Vi ska inte ha välfärd för några få den ska vara för alla. Vården och omsorgen behöver ges rätt förutsättningar resursmässigt för att kunna bygga vård och omsorg i världsklass.

Jan Lindelöf

Grundorganisation/er: Ordförande i S-föreningen (S)amverkan.
Vad har du för partiuppdrag: Sekreterare i Politico och ledamot i valberedningen för kommunala uppdrag.
Vad har du för offentliga uppdrag: Ledamot i Byggnadsnämnden.
Har varit på kongresser tidigare: På SKTF- kongresser, TCO-kongress samt FN-förbundskongresser.
Vilken facklig organisation tillhör du: Vision
Viktiga frågor som du vill driva på kongressen: Att Sverige ska skriva under FNs kärnvapenförbud, Att partiet för att minska ojämlikheten ska återinföra kapitalskatter som fastighetsskatt, förmögenhetsskatt mm, Att villkoren för personer med sjukersättning förbättras, Att friskolor som drivs med vinstintresse förbjuds, Att partiet profilerar sig som ett grönt parti med klimatfrågan i fokus, Att partiets kommunikation inriktar sig på att S är ett parti för alla löntagare, pensionärer, studenter och småföretagare.

Sabina Månsson Hultgren

Grundorganisation/er: S-kvinnor Kristianstad-Åhus.
Vad har du för partiuppdrag: Sekreterare i arbetarekommunens styrelse och ersättare i VU. Är förtroendevald distriktssekreterare för S-kvinnor i Skåne.
Vad har du för offentliga uppdrag: Vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden i Kristianstad, ledamot i fullmäktige.
Har varit på kongresser tidigare: Ingen partikongress, har dock varit på förbundskongress för S-kvinnor.
Vilken facklig organisation tillhör du: Unionen
Viktiga frågor som du vill driva på kongressen: Viktiga frågor för mig att driva på Socialdemokraternas partikongress är bland annat mäns våld mot kvinnor, tänderna en del av kroppen och vikten av att vi behöver nya välfärdsreformer för att stoppa vinsterna i välfärden.

Tony Nilsson 

Grundorganisation/er: HBT- Socialdemokrater SSU Oppmanna – Vånga Österslöv S- förening.
Partiuppdrag ordförande för HBT-Socialdemokrater i Kristianstad samt ledamot i SSU Klasskamp Kristianstad och ledamot i Oppmanna/Vånga/Östeslöv S-förening.
Offentliga uppdrag: Har inga för tillfället.
Har varit på tidigare kongresser: Jag har inte varit på en nationell partikongress men har deltagit på distriktskongresser.
Facklig tillhörighet: Handels
Viktigaste frågor jag vill driva på kongressen: En ekonomisk jämlikhet politik med utgångspunkt i ny ram för den ekonomiska politiken. Ett förbud mot vinster i välfärden iaf ett stopp för vinstjakten.
Förstatliga apoteket tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet. Rättvisa pensioner.
Och en aktiv arbetsmarknadspolitik och en jämlik kunskap skola.

Helen Persson

Vad har du för partiuppdrag: Vice ordf Kristianstad arbetarkommunen, ordförande Vä/Skepparslöv S-förening och Klubbordförande i kommunal S.
Vad har du för offentliga uppdrag: Vice ordförande i Miljö och Hälsoskyddsnämnden och Förvaltningsrätten.
Har varit på kongresser tidigare: Ett flertal distriktskongresser.
Vilken facklig organisation tillhör du: Kommunal
Viktiga frågor som du vill driva på kongressen:
Välfärdsfrågor, Rättvis och Grön omställning, Jämställdhet  och Facklig/politisk samverkan