S-initiativärende i kommunstyrelsen: Kommunen ska inte erbjuda mark till Engelska skolan!

Kommunen har under senare år investerat miljardbelopp i nya grundskolor och upprustning av gamla. Lingenässkolan, Kulltorpsskolan, Sånnaskolan är väldiga investeringar för kommunen. Nu följer Allöskolan och Österslövs skola. Fröknegårsskolan rustas, Norretullskolan rustas och Milnerskolan har byggts till med nytt kök och idrottshall.

Dessa investeringar bygger på prognoser om antalet elever åren framöver. Ytterligare skolor behövs inte. Om Engelska skolan släpps fram skapar vi en överkapacitet i klassrum som leder till ett enormt resursslöseri av skattemedel. Det är ju skattebetalarna som får stå även för Engelska skolans lokalkostnader. Med 600 elever i Engelska skolan dräneras såväl kommunala som fristående skolor på sammanlagt cirka 60 miljoner kronor. Det här är inte att förvalta mycket stora kommunala investeringar på ett klokt sätt. Det här är inte att ta ansvar för skattebetalarnas pengar! Det är oacceptabelt att vi som politiska beslutsfattare behandlar skattemedel så här vårdslöst!

När det gäller Engelska skolan handlar det dessutom om en skola där inte ens Skolinspektionen vet vem som äger den. Möjligen är det någon Luxemburgbaserad fond.
Att nu bistå Engelska skolan med att hitta lämplig mark att bygga på är således av flera skäl direkt olämpligt.

Vi yrkar att kommunen omedelbart avbryter arbetet med att bistå Engelska skolan och deras byggande samarbetspartner med att hitta lämplig tomt att bygga på.

För den socialdemokratiska KS- gruppen
2021-06-21

Anders Tell, Oppositionsråd (S)