När du är som svagast ska samhället vara som starkast!

I ett välfärdsland ska du inte bli fattig och behöva lämna hus och hem för att du blir sjuk. Du ska få stöd att komma tillbaka och en ekonomisk trygghet den tid det tar. Pandemin har belyst styrkorna med svensk välfärd. En sjukvård, äldreomsorg och skola som alla har tillgång till. En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla och som kan justeras för att öka tryggheten när krisen slår till.

När du är som svagast ska samhället vara som starkast. Men pandemin har också belyst vikten av att på allvar stärka sjukförsäkringen så att den fungerar som tänkt.

För aldrig har väl bristerna i sjukförsäkringen varit tydligare än för alla som inte kunnat jobba hemma under pandemin, alla som inte kunnat isolera sig. Det gäller flera yrken, men i störst utsträckning gäller det arbetaryrken.

Åtta av tio arbetarkvinnor har ett så kallat kontaktyrke där en stor del av jobbet innebär nära kontakt med andra människor. Varje dag under krisen har folk slitit i vården, sett till att butiker hållits öppna, att bussarna rullat, lunchen lagats och varor levererats. De som stått i frontlinjen har utsatts för störst smittorisk och störst påfrestningar. Många har drabbats av covid-19 och riskerar att kastas ut i ekonomisk otrygghet om de inte blir friska i tid.

I december 2020 kunde den S-ledda regeringen dra i nödbromsen och stoppa prövningarna mot arbetsmarknaden som sker efter dag 180, tack vare att fler partier såg bristerna och slöt upp. Det innebar att bland långtidssjuka i covid-19 och andra som blivit sjuka på grund av pandemin fick större möjligheter att behålla sin sjukpenning efter dag 180. I mars 2021 blev förändringarna permanenta.

Under våren har regeringen tagit fler steg för en tryggare sjukförsäkring. Bland annat med ett nytt lagförslag för att ingen ska bedömas mot fiktiva arbeten.

Men det vi ser nu är att många som blev sjuka i under pandemin passerat eller snart passerar nästa gräns – 365 dagar. Risken är stor att de då blir av med sin sjukpenning. Därför behöver regelverket ändras så att det blir lättare att behålla sjukförsäkringen efter dag 365.

När vi nu ska ta Sverige framåt efter krisen ska vi inte återgå till hur samhället såg ut innan den. Vi ska bygga ett starkare samhälle och däri ingår att stärka våra trygghetssystem rejält.

Vi socialdemokrater byggde Sverige på rätt och plikt. Ett land där alla som kan arbeta är med och bidrar, och där alla har rätt att känna sig trygga. Det förutsätter en trygg och välfungerande sjukförsäkring. Du som blir sjuk ska få stöd att komma tillbaka i arbete och en ekonomisk trygghet den tid det tar.

Annelie Karlsson, gruppledare i riksdagen (S)
Rikard Larsson, vice ordförande Socialförsäkringsutskottet (S)