Martin Hallingström Skoglund: Alliansen tar inget ansvar i frågan om belysningen!

Med anledning av utspelet som kommunalrådet Peter Johansson(M) gör efter Kristianstadsbladets artikel, om nedsläckningen av landsbygden och Tekniska nämnden generellt, vill vi socialdemokrater framföra ett svar även om det är oklart vem som hans replik riktar sig mot.

Socialdemokraterna ser med stort allvar på de frågor som lämnas obehandlade av Peter Johansson och den koalition av M, L, KD och C som utgör styre för Kristianstads kommun. Den socialdemokratiska gruppen i Tekniska nämnden överlämnade redan förra året ett initiativ som syftade till att få fart på processerna och ta fram lösningar, för beslut.

Men det kommer inga och det verkar som att kommunalrådet distanserar sig från sina åtaganden och sitt ansvar. Det duger inte att driva kommunen via ”medskick” och ”korridordiskussioner”, invånarna kräver att beslutsfattarna fattar beslut och redogör för beslutsunderlagen.

När beslutsärenden dras ut från handlingar, när utredningar genomförs utan att presenteras för politiska beslutsfattare, då säger vi stopp. Att undvika beslut är ett aktivt ställningstagande och komiskt nog en form av beslut. Vi är tydliga med vår kritik, nämligen att Styret leder under devisen ”gör man inget, så gör man inga fel”

Denna kritik står vi för och har idag ingen anledning att ändra uppfattning.

Vad gäller samhällsbyggnad och infrastruktur är denna mandatperiod ett misslyckande och Alliansen får inte ihop det. VA är oplanerad och utan beslut, Belysningen saknar ansvarstagande och beslut, Investeringsbudgeten är inte uppdaterad och saknar genomförandebeslut, Parkeringstillsyn, Kanalgatan, Vattentornsvägen, exploatering, grönplanen, trafikplanen, VA-taxa och mycket mer, mer än vad som ryms inom 3000 tecken.

För övrigt så gör den typen av pajkastning som kommunalrådet ägnar sig åt tämligen dåligt i så pass viktiga frågeställningar, som gällande utvecklingen av vår landsbygd.

Vad gäller öppna dörrar, så uppmanar vi ordförande och övriga styrande i Tekniska nämnden att samla mod och be Peter Johansson om det stöd som krävs för att ta sig över tröskeln. Allmänheten förväntar sig seriösa politiker som tar frågorna på allvar och fattar välavvägda beslut innan möjligheterna raseras.

Martin Hallingström Skoglund (S), vice ordf i tekniska nämnden