Riskfyllt att helt förlita sig på privata aktörer!

Alliansstyret i Skåne förlitar sig nästan helt på privata aktörer när nu vaccinationerna för alla i åldern 18-59 år drar igång. Det har lett till stora vita fläckar i tillgängligheten. Från början var det tänkt att de privata aktörerna skulle öppna 160 vaccinationsplatser, men med kort varsel drog sig sedan en av de stora, Capio, ur och samtidigt lämnade Alliansstyret till de kvarvarande aktörerna att i hög utsträckning styra var vaccinationsplatserna skulle ligga. Enda geografiska kravet blev att det skulle finnas en i varje kommun. Av de planerade 160 platserna blev det bara 57 och de flesta är placerade i centralorterna.

Vi socialdemokrater varnade för riskerna med att nästan helt förlita sig på privata aktörer. Det är risker som består. Vi har föreslagit att Region Skåne också ska se över om det går att använda sig av det väl utbyggda nätet av vårdcentraler. Vi hoppas fortfarande att allianstyret är beredda att göra om, och göra rätt. Annars är risken stor att Skåne även framöver hamnar efter med vaccinationerna.

Använder vi vårdcentralerna, både de privata och offentliga, skulle vi få en bättre geografisk spridning. Detta är tydligt i nordöstra Skåne där det nu ofta blir långt till närmsta vaccinationscentral samtidigt som det finns vårdcentraler i till exempel i Degeberga och Tollarp som hade kunnat nyttjas för att avlasta och snabba på vaccinationsprocessen.

Vaccinationerna är en kamp mot klockan, ju fortare det går desto fler kan vi skydda mot allvarlig covidsjukdom. Vi socialdemokrater är oroliga för att minskningen av antalet vaccinationsplatser och koncentrationen av sådana platser till centralorterna kommer att göra att vaccinationsprocessen drar ut på tiden. Ingen ska behöva avstå från att vaccinera sig på grund av bristande tillgänglighet. Vi har respekt för att det finns svårigheter att planera när prognoserna för kommande vaccinleveranser hela tiden förändras, men just därför måste vi få till ett robust system som inte är helt beroende av privata aktörer.

Henrik Fritzon (S), regionråd region Skåne
Anders Tell (S), kommunalråd Kristianstad
Marianne Eriksson (S), andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Kristianstad