Initiativärende: Lingenässkolan – utvärdera inför kommande skolinvesteringar

När beslutet om Lingenässkolan togs var det över 40 år sedan Kristianstads kommun senast byggde och startade en helt ny skola. 300 miljoner investerades i denna satsning som innebar att två tidigare skolor smälte ihop och integrerades med grundsärskola. Avtal slöts med Högskolan Kristianstad om samarbete för att dra nytta av varandras verksamheter och närheten.

Lingenässkolan har nu varit i bruk i snart två läsår. Kristianstads kommun står inför att inom de närmsta åren investera i ytterligare nya grundskoleetableringar. Därför är det angeläget att utvärdera Lingenässkolans olika processer för att dra lärdom inför framtiden.

Undervisning: Hur har undervisningens kvalité utvecklats sedan start? Ger den tidigare fokusskolesatsningen på Näsby skola några bestående effekter för Lingenässkolans elever? Har skolan bedrivit samarbete med Högskolan Kristianstad och vilken roll har detta i så fall spelat?

Organisation: Hur har identiteten utvecklats från två tidigare skolor till en samlad skola? Vilka erfarenheter har kunnat dras från att leda en skola i denna storlek verksamt i aktuellt område? Vad innebär integrationen mellan grundskola och grundsärskola för grundskolans verksamhet respektive särskolans?

Lokalisering: Vilken roll bedöms Lingenässkolans lokalisering ha utifrån förändrade skolvägar och trafiksäkerhet? Har dess placering i Biosfärområde Vattenriket bidraget till skolans pedagogiska uppdrag på något sätt?

Byggnation: Hur har den framtagna konceptskolans arkitektur samspelat med den pedagogiska verksamheten och skolans övriga behov?

Med anledning av ovanstående frågeställningar yrkar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Barn- och utbildningsnämnden att:

  • en djupgående utvärdering genomförs för att dra lärdom av de olika erfarenheter som Lingenässkolans etablering inneburit.

Ulrika Tollgren (s) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden