Initiativärende till tekniska nämnden: Gällande belysning på landsbygden!

Tekniska förvaltningen har kännedom om ett flertal aktuella områden som kommer släckas ner i befintligt format och ordförande för Tekniska Nämnden har dragit bort ett flertal av dessa ärenden från ärendelistan för Tekniska nämnden sedan november 2020 : Avveckling av belysning längs med Hörrödsvägen och forsakarsvägen, Änr TN 2020/1011 Avveckling […]