Riskfyllt att helt förlita sig på privata aktörer!

Alliansstyret i Skåne förlitar sig nästan helt på privata aktörer när nu vaccinationerna för alla i åldern 18-59 år drar igång. Det har lett till stora vita fläckar i tillgängligheten. Från början var det tänkt att de privata aktörerna skulle öppna 160 vaccinationsplatser, men med kort varsel drog sig sedan […]