Initiativärende till tekniska nämnden: Gällande belysning på landsbygden!

Tekniska förvaltningen har kännedom om ett flertal aktuella områden som kommer släckas ner i befintligt format och ordförande för Tekniska Nämnden har dragit bort ett flertal av dessa ärenden från ärendelistan för Tekniska nämnden sedan november 2020 : Avveckling av belysning längs med Hörrödsvägen och forsakarsvägen, Änr TN 2020/1011 Avveckling […]

Vi varnade hela tiden för kaos vid vaccinationen!

Det är en märklig replik som Alliansföreträdarna lämnat på vår kritik om att den förlitar sig på upphandlade privata vaccinatörer, istället för att även använda det nät av vårdcentraler – privata såväl som offentliga – som redan finns på plats i vaccinationsfas 4. Märklig därför att Region Skåne, efter vår kritik nu […]

Riskfyllt att helt förlita sig på privata aktörer!

Alliansstyret i Skåne förlitar sig nästan helt på privata aktörer när nu vaccinationerna för alla i åldern 18-59 år drar igång. Det har lett till stora vita fläckar i tillgängligheten. Från början var det tänkt att de privata aktörerna skulle öppna 160 vaccinationsplatser, men med kort varsel drog sig sedan […]

Alla skolor ska sätta eleven i främsta rummet!

”Sverige har slarvat med det viktigaste i en välfärdsstat och måste återupprätta skolan som en gemensam samhällsinstitution” sa Löfvén i årets första maj-tal. Vi socialdemokrater vill förändra skolpengen och förbjuda religiösa friskolor. Friskolorna överkompenseras i dagens utformning av skolpengen. Rådande friskolesystem är verkligen så orimligt att det är svårt att […]

Initiativärende: Lingenässkolan – utvärdera inför kommande skolinvesteringar

När beslutet om Lingenässkolan togs var det över 40 år sedan Kristianstads kommun senast byggde och startade en helt ny skola. 300 miljoner investerades i denna satsning som innebar att två tidigare skolor smälte ihop och integrerades med grundsärskola. Avtal slöts med Högskolan Kristianstad om samarbete för att dra nytta […]