Om Centrala reningsverket

Under hösten 2020 uppdagades bristerna när det gäller ombyggnaden av Centrala reningsverket (CRV). Det är kommunens hittills största investering och detta politiska debacle är väl känt vid det här laget. Tekniska nämnden beslutade att genomföra en granskning av projektet och anlitade en utomstående konsult för uppdraget. CRV är inget fiasko men är planerat, utan förankring, för större nyttor än vad politiken förmått att budgetera för. Varken nuvarande kommunstyre eller det historiska ledarskapet är utan ansvar för den tappade kontrollen. Det är ett ingenjörstekniskt stordåd, men som tillåtits överskrida de ramar som beslutats. Förmodligen kommer tiden ge satsningen rättfärdigande. Att skapa till det gemensamma är i grunden förenat med positiva effekter om man ser till kommunens övergripande intressen. Men investeringen är större än de ramar som politiken satt. Oavsett hur bra funktionen blir är denna ordning inte önskad och kanske viktigast är hur VA-taxan kommer påverkas.

Så, i början av februari fick såväl Tekniska nämnden som Kommunstyrelsens arbetsutskott ta del av granskningsrapporten. Konsulten pekar på ett antal områden där både Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen rekommenderas se över regler och rutiner i stora projekt. Det är en bra rapport med konkreta åtgärdsförslag. Stora och komplicerade byggprojekt kommer kommunen att hantera även i framtiden och bygget av CRV är inte klart än på några år. Vår uppfattning är att Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen måste hantera åtgärdsförslagen tillsammans, de hänger ihop! Tekniska nämnden rekommenderas till exempel att stärka sin roll i partneringprojekt och Kommunstyrelsen rekommenderas att etablera en kommungemensam projektmodell. Det säger sig självt att bland annat dessa två frågor måste lösas gemensamt mellan Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen.

Nu har det gått två månader sedan vi fick granskningsrapporten. Ännu har ingen gemensam överläggning hållits mellan Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. Det här duger inte!
Det som skett är att Tekniska nämnden för egen del behandlat en del åtgärdsförslag. Socialdemokraterna i Tekniska nämnden är, som framgått i media, mycket kritiska till det här förfaringssättet. Kommunstyrelsen måste ta sitt ansvar i det här arbetet, i enlighet med granskningsrapportens rekommendationer! Vi är intresserade av långsiktiga gemensamma spelregler för stora och kostsamma projekt. Det intresset bör rimligen den styrande Alliansen dela med oss. Men än så länge väntar vi fortfarande på ett initiativ där Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen tar itu med det här gemensamt. Kommunledningen kan inte ducka fram till valresultatet 2022.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Martin Hallingström Skoglund, Vice ordförande, Tekniska nämnden (S)