Distriktssköterskemottagning i Arkelstorp

Glädjen är stor i Oppmanna-Vångabygden efter att beslutet togs om att åter öppna en distriktssköterskemottagning i Arkelstorp. Låt oss nu se till att detta blir riktigt bra. För oss kommuninvånare, Näsby vårdcentral som gavs uppdraget men även övriga skåningar på landet!

Oppmanna-Vånga och Österlövs s-förening har drivit frågan sedan Arkelstorps tidigare mottagning stängdes 2012. Förra vårens namninsamling mottogs av Mattias Olsson (s) 2:e vice ordförande i primärvårdsnämnden då det borgerliga styret i Region Skåne inte ville ta emot Oppmanna-Vångabornas namn. Eller ens svara på de skrivelser vi tillsänt dem. Den här gången heller.

I maj 2020 la därför Mattias Olsson (s) ett initiativärende i primärvårdsnämnden angående att åter öppna distriktssköterskemottagning i Arkelstorp. Ärendet kom tillbaka till nämnden i september men var då så dåligt utrett att det återremitterades. När ärendet återkom till nämnden i januari 2021 valde det borgerliga styret att lägga fram ett förslag med armbågen. Ett förslag där kostnaden uppskattades till minst en miljon kronor. Allt i syfte att förslaget skulle avslås. Vi fick trots motviljan från det borgerliga styret igenom vårt förslag, folkviljan vann. Man kan alltid hoppas att styret lärt läxan att demokrati ska hanteras med varsamhet och respekt.

Den tidigare mottagningen hade öppet 2 gånger 2 timmar i veckan och innebar att äldre kunde gå till Tollaregården för omläggningar, vaccinationer, blodtryckstagning eller liknande. Denna inhystes då i ett rum på äldreboendet i lokalsamverkan med Kristianstads kommun. För oss som bor i Oppmanna-Vångabygden spelar det ingen roll vem som är formellt ansvarig. Vi kräver att det borgerliga regionstyret kan kommunicera med det borgerliga kommunstyret för medborgarnas bästa.

Detta är ett av flera exempel där så kallade valfrihetssystem gynnar storstädar och utarmar servicen på landsbygden. Tidigare har vi fått till oss att alltför få varit listade på Näsby vårdcentral för att de ska kunna hålla en mottagning här. Därför en uppmaning, lista om er till Näsby vårdcentral så att underlaget blir tillräckligt. Redan idag är det sjuksköterskor från Näsby vårdcentral som åker hit till Arkelstorps för att exempelvis genomföra vaccinationer på Tollaregården.

När en distriktssköterska tar sig till Arkelstorp kan det innebära att 15–20 vårdsökande slipper åka in till stan. Flertalet kör säkert med egen bil men ett antal är även beroende av färdtjänst. I synnerhet nu när äldre rekommenderas att inte åka buss eller andra kollektiva färdmedel. Räknar man samhällsekonomiskt borde därför mottagningar närmre medborgarna vara en oerhört lönsam affär. Distriktssköterskemottagningar på landsbygden minskar även antalet transporter och är därför även bättre för både miljön och trafiksäkerheten.

Distriktssköterska som första linjens sjukvård kan öka tillgängligheten på landsbygden och bidra till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Då medborgaren kan få stöd att söka hjälp på rätt nivå direkt kan säkert en hel del onödiga akutbesök undvikas. Distriktssköterskemottagningar kan bidra till en jämlikare vård och hälsa inom hela Region Skånes ansvarsområde.

Dagens ersättningssystem till vårdcentralerna gynnar storstaden och straffar den som vill öka servicen i områden där sjukvård numera saknas. Det behövs ett reviderat ersättningssystem till vårdcentralerna som premierar närhet till medborgarna. Gärna genom distriktssköterskemottagningar som den som vi snart har glädjen att åter hälsa välkommen i Arkelstorp!

Ulrika Tollgren, ordförande i Oppmanna-Vånga och Österlövs s-förening
Kristina Lindbåge, leg sjuksköterska och vice ordförande i omsorgsnämnden (s)
Marianne Eriksson ledamot i hälso-och sjukvårdsnämnden (s)