Barbackaområdet: Hur vill vi ha det där?

Om lite mer än ett år står det nya badhuset klart och Tivolibadet stänger. Tiden går fort och snart är vi där. För en dryg månad sedan pekade vi socialdemokrater i ett debattinlägg på några utvecklingsmöjligheter för området. Vi betonade de gröna värdena, kopplingen till Vattenriket, barnkulturhuset Barbacka och utbildning, där kommun och högskola nu ska utreda förutsättningarna för en etablering på ställverkstomten.När Tivolibadet stänger och flyttar behövs en omedelbar handlingsberedskap för de tomma fastigheterna. Redan hösten 2022 måste åtgärder vidtas, rimligen rivning, för att undvika att husen står tomma och övergivna. Arbetet med planering för det behöver påbörjas, åtminstone till hösten, det är en rätt stor sak att demontera och riva en badanläggning.

Det ursprungliga Tivolibadet fyller 65 år nästa år, det invigdes den 30 september 1957. Det blir således pension för badet. Tivolibadet ritades av dåvarande stadsarkitekt Robert Larsson, som under sina tre decennier som stadsarkitekt hade ett stort inflytande över stadens utveckling. Robert Larsson har även ritat Tingsrätten och var till exempel initiativtagare till att lokalisera Regionmuseet till sina nuvarande lokaler.

Det finns ett stort intresse för bevarande av äldre miljöer och byggnader i Kristianstad. Det visade sig inte minst vid ombyggnaden av rådhuset. Fasaderna mot Nya och Västra Boulevarden behölls i stort sett intakta fast hela innandömet revs ut. Därmed kunde en central del av staden behåll sin karaktär, vilket var mycket uppskattat.

Var tid sätter sina avtryck. Tivolibadet har sin historia som byggnad, ett tidsavtryck från 50-talet. Vi tycker det är en vacker byggnad, även om skönhet ju alltid ligger betraktarens ögon. Men speciell är den, där den ligger. Genom tillbyggnaden av ny bassäng på 90- talet har intrycket av den ursprungliga byggnaden fördärvats. Inför kommande planering och åtgärder vill vi ändå att kommunen utreder om det är tekniskt och ekonomiskt rimligt att bevara och återställa byggnaden i ursprungligt skick. Det vill säga behålla skalet och använda byggnaden till något annat ändamål. Det vi kan se framför oss är att det gröna breder ut sig från Tivoliparken, ett barnkulturhus som kan ta nya gröna ytor i anspråk och den gamla Tivolibadsbyggnaden som en mötesplats intill vattnet. Det kan bli en fin ålderdom för ett gammalt badhus.

Anders Tell (S) oppositionsråd