Alliansen struntar i att lyssna på professionen!

Det är förfärande att läsa hur Alliansens högsta företrädare i Region Skåne ägnar sig åt en lek med siffror och halvsanningar om nedläggningen av IVA-ambulansen samtidigt som intensivvårdspersonalen varnar för att barn riskerar att dö.

Det är inte seriöst. Det är förfärande.

Vi socialdemokrater har tagit del av den risk och konsekvensanalys som nyligen genomförts. Den är gjord av personal från Skånes intensivvårdsavdelningar, bland annat från Kristianstad och deras kritik är massiv. Den är så allvarlig att den borde mana till eftertanke även hos alliansens företrädare.

I analysen lyfts det bland annat fram att det är: ”risk för vårdskada innebärande att barn avlider då vi inte kan transportera barn med ECMO (konstgjord lunga) som främst tillämpas för hjärtsjuka barn, vilket vi även har rikssjukvårdsuppdrag för. Det saknas utrymme och förutsättningar i befintliga ambulanser för att transportera barn kopplade till ECMO. Tester är gjorda och det är omöjligt att genomföra en sådan transport.”

Ovan är bara ett exempel i en 11 sidor lång lista på kritik som lyfts fram av regionens sakkunniga. Något annat som borde få alliansen att tänka om i den här frågan är att när IVA-ambulansen försvinner den 1 maj så måste personal från intensivvårdsavdelningarna åka med transporterna. Det förvärrar personalbristen och ökar belastningen på IVA-avdelningarna mitt under den pågående pandemin och det riskerar slå särskilt hårt mot de mindre avdelningarna som tillexempel den på CSK i Kristianstad.

Personalens kritik mot nedläggningen av IVA-ambulansen är väldigt kraftfull. Vi socialdemokrater har tagit del av deras kritik och vi tar den på största allvar. Vi kräver ett omtag och vill därför att uppdraget för den befintliga IVA-ambulansen förlängs till dess att en ny organisation är förankrad hos professionen och redo att tas i drift.

Intensivvården är under ovanligt hård press just nu och har varit det i mer än ett års tid. Därför är jag genuint förvånad över att alliansens allra högsta företrädare i Region Skåne struntar i personalens oro och istället väljer att raljera. Det är ett nytt lågvattenmärke.

Marianne Eriksson (S), andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Kristianstad