Om delad hemtjänst, omvårdnad och service

Alliansen i Omsorgsnämnden vill införa en verksamhetsförändring som rör hela kommunens hemtjänst och som innebär en uppdelning av städ tvätt och inköp och omvårdnad. Detta förslag berör 500 medarbetare och alla som har hemtjänst i kommunen. Det här är ett förslag som diskuteras sedan flera år tillbaka. Trots år av diskussion tycks det fortfarande finnas många frågetecken. Som varför så bråttom att genomföra detta förslag nu, under pågående pandemi?

Politiken måste lyssna på pensionärsföreningarna som ber oss att avvakta genomförandet till efter pandemin och på Kommunal där vi har våra medarbetare som säger att vi mäktar inte med detta nu. Det handlar också om att värna den breda politiska överenskommelse vi har om att prioritera arbetet med att minska smittspridningen.

Socialdemokraterna föreslog på Omsorgsnämndens sammanträde 24/2 att istället att vänta med införandet till dess verksamheten balanserat efterverkningarna av pandemin och fick majoritet för vårt förslag. Alliansen ville oaktat fackförbundens protester genomföra organisationsförändringen med start nu.

När har då hemtjänsten balanserat pandemins effekter? Som vi ser det, tidigast när hela befolkningen är vaccinerad. Tidigast när vi har sett hur de äldre och medarbetarna mår och när vi har hanterat efterverkningar av en otroligt ansträngd situation som en pandemi medför.

Coronakommissionen beskriver äldreomsorgen som ej tillräckligt rustad, en resursmässigt eftersatt del av samhället med en undervärderad yrkeskår. Trots det vill Alliansen att hemtjänsten i Kristianstad ska genomföra besparingar på 4 miljoner, det bidrar inte till de bästa förutsättningar att genomföra en omfattande verksamhetsförändring.

Det finns fler delar i förslaget som behöver hanteras mer utförligt innan det kan införas.
Att medarbetare ska beredas möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll är viktigt, detta gäller både framtida servicemedarbetare och undersköterskor. I ett yrke där man möter de mest svaga och sköra är det viktigt att det är en attraktiv yrkesroll. De gäller för alla som ska in i den äldres hem. Det innebär bra arbetsvillkor, rätt till heltid, lön att leva på, fasta anställningar och möjlighet till utveckling.

Vi vill också att förslaget bereds ytterligare med vilka positiva konsekvenser blir det för de äldre i behov av hemtjänst. Att det kommer påverka personalkontinuiteten är beskrivet men inte hur. Kontinuitet, något som den med hemtjänst ofta pratar om, hur viktigt det är att det är en begränsad mängd människor som man ska släppa in i det egna hemmet. Nu riskerar beslutet att med ett slag dubblera antalet kontakter.

Förslaget om uppdelad hemtjänst innebär risk för mindre helhetstänkande vid gränser mellan service och omvårdnad – vad behöver vårdtagaren just nu? Hur kommer uppdelningen att ge förutsättningar att se hela människan?
Socialdemokraterna ville inte genomföra besparingarna på 4 miljoner på hemtjänsten 2021, inte heller påtvinga förändringar i en redan ansträngd verksamhet. Verksamhetsförändringar kan göras om de tillför våra äldre ökad kvalitet, inte för att spara pengar.

Socialdemokraterna vill satsa på äldreomsorgen genom att låta medarbetare erbjudas att utvecklas i sin yrkesroll. Ska vi i framtiden låta proffsen vara proffs och stärka kvaliteten för äldre i behov av hemtjänst måste vi vänta ut pandemin. Politikernas uppgift är att ge verksamheten bästa förutsättningar för att klara uppdraget gentemot de äldre. Nu ska fokus vara att klara ut pandemin för både de äldre och medarbetarna.

Kristina Lindbåge (S) vice ordf Omsorgsnämnden

Lorna Molin (S) ersättare Omsorgsnämnden

Tommy Carlsson (S) Ledamot Omsorgsnämnden

Alf Öien (S) Ledamot Omsorgsnämnden

Bo Kroon (S) Ledamot Omsorgsnämnden