Om delad hemtjänst, omvårdnad och service

Alliansen i Omsorgsnämnden vill införa en verksamhetsförändring som rör hela kommunens hemtjänst och som innebär en uppdelning av städ tvätt och inköp och omvårdnad. Detta förslag berör 500 medarbetare och alla som har hemtjänst i kommunen. Det här är ett förslag som diskuteras sedan flera år tillbaka. Trots år av […]