Motion: Inför Kulturgaranti för äldre!

I alla stadier av livet är kultur något som berikar oss som människor, skapar gemenskap, engagemang och är en källa till hälsa och välmående i våra liv. När behovet av boendeplats uppstår slutar inte behovet av att få ta del av kultur. Kultur i omsorgen kan ta sig olika uttryck, musik, teater, allsång eller eget skapande. Sång och musik kan också vara ett hjälpmedel i demensvård som stärker kommunikationen mellan omsorgspersonalen och personen med demens. Kulturen i omsorgen handlar inte bara om att se till att våra äldre får fortsätta vara den man är utan att bibehålla och upprätthålla förmågor.En satsning på kultur i äldreomsorgen öppnar för ett arbetsfält med nya metoder i omvårdnad och behandling. Kan demensvården i kommunen stärkas med musik som behandlingsmetod är det en direkt kvalitetshöjande effekt.

2011-2013 beslutade dåvarande Moderatledda regering att satsa totalt 70 miljoner kronor på verksamheter som främjar äldre människors tillgång till kultur. En satsning som lett till att flera kommuner infört kulturgaranti.

I Kristianstad har äldreomsorgen ett bra förebyggande arbete som rör kulturområdet i omsorgsförvaltningens Förebyggande enhet. Socialdemokraterna vill med denna motion utveckla kulturen i äldreomsorgen tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen som en kvalitetsfaktor, där vi mäter och följer upp de äldres mående. En kulturgaranti innebär precis vad det låter, en garanterad tillgång till kultur för våra äldre som syftar till stärka hälsan och välmående.

Ambitionen för Kristianstads Kulturgaranti för äldre är att låta kulturen vara ett mirakelpiller, för hälsan, utan biverkningar.

Socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige föreslår:

Att ge kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett koncept för att nå ut med ett professionellt kulturutbud till alla äldreboende.

Att låta kommunfullmäktige besluta om budget på 500 000tskr för 2022 till införandet av kulturgaranti.

Kristina Lindbåge (s), vice ordf Omsorgsnämnden

Therese Sturesson (s), vice ordf Kultur och fritidsnämnden

Anders Tell (s), Oppositionsråd