Frihet är för fler än bara halva mänskligheten

Som socialdemokrater har vi människors frihet som drivkraft i vårt engagemang och som kompass i vår politiska gärning. ”Ingen är fri förrän alla är fria” är en känd fras som trots sin ålder inte spelat ut sin roll. För än råder ofrihet så nära många av våra medmänniskor som i det egna hemmet.

KB rapporterar under lördagen (30/1) att kvinnor som anmäler våld i nära relationer rusat i antal under 2020 enligt BRÅ.
Professor Sven-Åke Lindgren, som tagit fram siffrorna till BRÅ, kommenterar. Det gör han genom att beskriva att ”man” får upp ögonen för detta med den stora ökningen samt att det startar funderingar över orsakerna. Givetvis förstår vi att en professor, och vilken annan seriös debattör på ämnet som helst, behöver ha vetenskapligt fastställda resultat för att dra slutsatser. Men att uttrycka sig som att ökningen i sig gör att ögon öppnas för en fråga som mängder av organisationer och individer drivit under otaliga decennier gör det till ett ganska svårsmält uttalande. I synnerhet då detta är en del av en strukturell ordning som inte bara underordnar kvinnor i arbetsliv och samhällsliv utan även gör kvinnor utsatta i sina egna hem. När pandemins konsekvenser var ett faktum så varnade kvinnorätts-organisationer om riskerna med isolering. Nu är riskerna inte längre risker utan siffror i statistiken, som skjutit kraftigt i höjden. Precis som befarat. Trots eventuella delförklaringar till ökningen så menar även Lindgren att pandemin troligen är en betydande faktor.

Även om isoleringen blottlägger mäns våld mot kvinnor bredare och tydligare så är det knappast ett nytt fenomen som vi först nu behöver börja fundera ut lösningar på. 2019 hade Kristianstads lokala drog- och brottsförebygganderådet exempelvis temaår på våld i nära relationer och Kristianstads kommun har en väl uppbyggd organisation som jobbar med våld i nära relationer, vilket gör att vi lokalt förhoppningsvis stå rustade. Men bara för att många tankar är tänkta och många insatser sjösatta så betyder det inte att vi är i närheten av målet.

Det är ju inte pandemin i sig som är orsak till våldet mot kvinnor. Det är betydligt mer komplext. Att så många män passerar gränser som fysiskt och psykiskt skadar kvinnor och i förlängningen även barn gör att det är omöjligt att avfärda som enskilda händelser. Det är en del av en struktur. En struktur som skadar och även dödar. En struktur som gör alltför många medmänniskor ofria i sina egna hem.

Detta är inget flygblad med politiska punkter inför ett val. Det är en uppmaning till alla som ser strukturerna och vill förändra dem. Det går, men görs inte av sig självt. Inga strukturer kommer brytas eller byggas om utan att många envist kräver det. De skenande siffrorna är fruktansvärda. Därför behöver vi använda uppmärksamheten de skapat vist. Organisera dig. Engagera dig!

Som Socialdemokrat är kvinnors frihet central. Frihet för enbart halva mänskligheten är inget alternativ i vår reformistiska socialism. Ingen är ju fri, förrän alla är fria.

Sabina M. Hultgren, Ordförande S-kvinnor Kristanstad – Åhus
Malin H. Skoglund, S-kvinnor Kristianstad – Åhus
Lena Fantenberg, S-kvinnor Kristaisnad – Åhus
Kristina Lindbåge, S-kvinnor Kristianstad – Åhus
Lorna Molin, S-kvinnor Kristianstad – Åhus
Maria Nilsson, S-kvinnor Kristianstad – Åhus