Bibliotek är viktiga demokratibärare!

I Kristianstadsbladet på kultursidorna 17 februari skriver Lida Starodubtseva fint om de besök som hon och hennes nioåriga dotter gjort på det nu nedlagda Linderöds bibliotek och hur mycket de saknar besöken där. Hon frågar sig om fina ord som ”Bibliotek är viktiga demokratibärare” betyder någonting längre. Samtidigt som det pratas om läsfrämjande åtgärder stängs bibliotek. Skribenten och Linderödsbon Lida Starodubtseva saknar biblioteket i sin by, och har svårt att förstå varför det stängdes.Vi frågar oss också samma sak när vi upprörda tänker på hur moderater, liberaler, centerpartister, kristdemokrater och sverigedemokrater i kultur- och fritidsnämnden i december förra året beslutade att lägga ner biblioteken i Linderöd och på Österäng.

Vi socialdemokrater protesterade mot den ringa besparing som nedläggningarna skulle medföra, särskilt med tanke på den besvikelse som nedläggningarna för med sig för så många människor. ”Varför gör de så här mot dem som bor här”, frågar sig Lida Starodubtsevas dotter.

Besluten om nedläggningarna i december förra året föregicks av protester från de boende i både Linderöd och på Österäng. Debattartiklar skrevs, namninsamlingar gjordes och opinionsyttringar framfördes till ledamöterna i Kultur- och Fritidsnämnden. Men i demokratisk ordning fattade de styrande partierna sitt nedläggningsbeslut och nu är biblioteken på Österäng och i Linderöd stängda.

Lida Starodubtseva kommer från Ryssland och följer protesterna där mot fängslandet av Aleksej Navalnyj och själv känner vi starkt för alla de demonstranter i Belarus som kämpar för demokrati i detta närbelägna land. Det är fruktansvärt när makten i ett samhälle inte lyssnar på folkviljan, utan som i Ryssland och Belarus istället med brutala våldsmetoder försöker slå ner all opposition.

I Sverige har vi demokrati som betyder folkstyre och den fungerar tämligen väl. Även när kultur- och fritidsnämnden i god demokratisk ordning beslutar sig för att med några rösters övervikt lägga ner två bibliotek, för att spara några hundra tusen kronor i en kommunbudget på cirka sju miljarder.

Men man skulle kanske mer lyssnat på Lida Starodubtsevas och hennes dotter i Linderöd samt alla andra som anser att bibliotek är demokratibärare.

Jan Lindelöf, ordförande i S-föreningen (S)amverkan i KristianstadAgneta Wandefors-Hörström, styrelseledamot i S-föreningen Tollarp-Linderöd och kommunstyrelseledamot (S)