Beslut: Gör om och gör rätt gällande Ibn Rushd!

När någon förening har problem så är det brukligt att de får en chans att försvara sig. FÖRENINGSBIDRAG:  Första mötet för året den 4 februari med kultur- och fritidsnämnden, blev en märklig historia. SD har begärt en utredning, ”Hantering av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd”. Förvaltningen ger en tydlig redovisning […]