Initiativärende: Elevskyddsombud – en lagstadgad skyldighet

Det är vi politiker som har huvudansvaret för att arbetsmiljölagen följs och vi har nåtts av signaler att så inte längre är fallet. På en av våra kommunala högstadieskolor kände elevrådets styrelse inte till ifall det utsetts några elevskyddsombud och när de undersökte frågan angående utbildning för elevskyddsombud uppgav de […]