Idag är det en ledsam dag

Idag stänger Österängs bibliotek.

När Österäng byggdes en gång var centrumbyggnaden med handel och annan service en viktig del i det nya bostadsområdet. Biblioteket var en självklar del i det. Sedan dess har tusentals Österängsbor, skolelever och andra kommuninvånare haft både glädje och nytta av biblioteket.Kommunfullmäktige har antagit en biblioteksplan för kommunen, som bygger på en bibliotekslag som beskriver bibliotekens roll. Enligt bibliotekslagen ska biblioteken vara tillgängliga för alla, verka för att stärka demokrati och intresse för böcker och bildning. Alla biblioteken är viktiga för att nå de mål som satts upp. Biblioteken beskrivs som centrum för att inte bara erbjuda litteratur utan också som platser för möten med författare, teaterföreställningar, film och konst. På Österängs bibliotek har till exempel konsten, tack vare en engagerad Österängsbo, haft en central plats de senaste tio åren. Många äldre på området har haft nära till sitt bibliotek.

Biblioteken har en särskild uppgift att främja barns och ungas intresse för läsning och litteratur. Där har biblioteket på Österäng en självskriven roll. När nu biblioteket stänger mister också Antonskolan sitt skolbibliotek. Det är en stor förlust för skolan. Att samlokalisera folkbiblioteken med skolbibliotek är ett bra sätt att samordna kompetens och resurser, vilket sker på flera håll i kommunen.

Besluten att stänga Österängs och även Linderöds bibliotek är riktigt dåliga! De besparingsuppdrag som lagts på Kultur- och fritidsnämnden av det borgerliga styret får allt för långtgående och negativa konsekvenser. Besluten att stänga bibliotek är en av dem.  Det är kortsiktigt och skickar tydliga signaler om synen på bibliotek i en värld där vi behöver mer kunskap och bildning. Det är en ledsam dag idag nu när Österängs bibliotek öppnat sin dörr för sista gången.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Jan Lindelöf, Ordförande i S- föreningen Samverkan

Leif Sivtoft, Kultur- och fritidsnämnden (S)