Högskolan Kristianstad

För i det närmaste exakt fyra år sedan, i januari 2017, fick kommunen ett brev från HKR (Högskolan Kristianstad) med en förfrågan om förutsättningarna för en flytt av högskolan till tivolibadstomten. I en samverkansgrupp med representanter från kommunen och HKR konstaterades att det är fysiskt möjligt med en sådan lokalisering. Resultatet redovisades i en rapport i augusti 2017. Man konstaterade att det dock fanns en rad frågor som måste redas ut först. Hit hör frågor som vallskydd, trafiklösningar, miljökonsekvenser och höjd på byggnader.

Vilka är då kommunens bevekelsegrunder för att ge sig in i den här diskussionen med HKR?
Från min utgångspunkt som kommunpolitiker ser jag det så här:

HKR är en av flera statliga myndigheter i Kristianstad. Andra är bland andra Polisen, Trafikverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De här myndigheterna är viktiga för oss. De genererar arbetstillfällen och service till kommuninvånarna. HKR är kanske en av de mest synliga myndigheterna. Många studerar där och drygt 500 är anställda. Myndighetschef, det vill säga rektor, och styrelse är utsedda av Regeringen. HKR är en mycket attraktiv högskola, en av de mest sökta i hela landet. Sedan något år bedriver HKR också forskarutbildning inom pedagogiskt arbete och vårdvetenskap, ett viktigt steg i HKR:s utveckling. HKR:s utbildningar har stor betydelse för kommunens möjligheter att rekrytera till exempel sjuksköterskor och lärare. HKR:s betydelse för Kristianstadsregionen kan nog inte överskattas.

HKR:s förfrågan till kommunen handlar om hur de på lite längre sikt ser på sina utvecklingsmöjligheter. För min del, som kommunpolitiker, vore det närmast tjänstefel att inte lyssna på det. Min uppfattning i den frågan är att HKR själv kan göra en bättre bedömning av sina möjligheter till utveckling än vad jag som kommunpolitiker kan göra. Därför måste vi från kommunens sida behandla frågan seriöst, med målet att HKR ska trivas och utvecklas på ett bra sätt i Kristianstad.

Den andra frågan handlar om hela Barabackaområdet och därmed inkluderande tivolibadstomten. Det här är också orsaken till att diskussionen med HKR dragit ut på tiden egentligen allt för länge, men det finns skäl för det. I höstas presenterades en utredning om Barbackaområdet, en utredning jag själv var med och initierade. Den utredningen belyser möjligheterna i stort och utesluter inte möjligheten att etablera en högskola på området, men konstaterar att enbart badhustomten inte räcker till. I förhållande till 2017 års utredning är den här betydligt mer omfattande och pekar också på en rad frågor som behöver lösas innan området överhuvudtaget kan bebyggas. Den sista pusselbiten kom så i dagarna, den mycket omfattande vallutredning, som nu är klar. Vallskyddet är avgörande för hela stadens utveckling. Frågorna kopplade till det är också avgörande för hur Barbackaområdet kan användas och när en eventuell bebyggelse där också kan vara möjlig. I mitt parti, Socialdemokraterna, kommer vi att, nu när alla bitar är på plats, ha en fördjupad diskussion om hela Barbackaområdets användning.

Det vi nu i kommunen måste klara av är att besluta om vallskyddet och samtidigt fortsätta diskussionerna med HKR och även andra som vill bygga och etablera sig i Kristianstad. I det här sammanhanget behövs också en mycket god dialog med Länsstyrelsen, som i till exempel frågan om detaljplanen för Rättscentrum.

Avslutningsvis, HKR är en mycket betydelsefull samarbetspartner för kommunen och kommunens utveckling. Jag är fast förvissad om att vi ska och måste ha en fortsatt konstruktiv dialog med HKR, alldeles oavsett vart en lokalisering är möjlig. Det är helt enkelt vår skyldighet som kommunpolitiker att se till det.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)