Äntligen klart med stödet till Furubodas simhall!

Det är med glädje som vi socialdemokrater nu äntligen ser att Föreningen Furuboda får det ekonomiska stöd och den värdefulla dialog som vår kommun har fördelar med. I slutet av 2019 inkom Föreningen Furuboda med en ansökan till Kultur- och fritidsnämnden om ekonomiskt stöd för simhall och idrottshall som är stort behov av upprustning. Dessutom väcktes frågan i ansökan om ett utvecklat samarbete även på andra områden. Det kan också vara ett sätt förr kommunen att tillvara Furubodas unika kompetens. En simhall som nyttjas av och som spelar en stor och viktig roll för väldigt många. Vi socialdemokrater försökte in i det längsta att få till ett beslut från Kultur- och fritidsnämnden om att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen där vi ansåg att det hörde hemma. Dialogen som Furuboda ville få till med kommunen och storleken på det önskade ekonomiska stödet gjorde frågan större än endast för Kultur- och fritidsnämnden.

Furuboda besitter en hög kompetens när det gäller personer med funktionsnedsättningar och här finns det goda skäl för kommunen att föra en dialog om långsiktigt samverkan med en av kommunens största arbetsgivare.

En majoritet i Kultur-och fritidsnämnden avslog dessvärre Socialdemokraternas yrkande men den socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen tog upp frågan som ett initiativärende och nu har det äntligen landat i ett beslut i Kommunstyrelsen som ger Furuboda goda förutsättningar att blicka framåt. Det värmer därför lite extra att kunna lämna ett sånt här positivt besked, särskilt inför julhelgen som stundar. Beslutet som alltså innebär att Föreningen Furuboda nu får 1,5 miljoner kronor i ekonomiskt stöd från kommunen för att rusta upp sin simhall.

Therese Sturesson, vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden (S)
Anders Tell, Oppositionsråd (S)