Vad ska bort, Peter Johansson?

När Kommunfullmäktige i Kristianstad beslutade om budgeten för 2021, i förra veckan, sa Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Peter Johansson att kommunen ska koncentrera sig på sin ”kärnuppgift”. Det där är ganska vanligt i de moderata högtidstalen, just vikten av att kommunerna ska ägna sig åt en ”kärnuppgift”. Underförstått ligger att kommunen gör väldigt mycket onödigt. Jag frågade Peter Johansson vad det är som ska bort. Något svar fick jag inte så jag ställer samma fråga igen. Vad är det som ska bort?

Kommunens nettoutgift under nästa år är 5,1 miljarder kronor. Det är en summa som inger respekt och som ska hanteras med stort ansvar. Av detta går närmare 4,5 miljarder till skolan, vård och omsorg samt socialt stöd. Det mesta är lagreglerat. Övriga cirka 600 miljoner kronor finansierar kultur och fritid, den tekniska verksamheten samt en del kommunövergripande verksamheter. Exempel här är föreningsstöden, våra idrottsanläggningar, biblioteken, teatern, Krinova, Vattenriket/naturum, gatu- och fastighetsunderhåll. Det mesta av detta är inte lagreglerat.

När nu moderaterna vill prioritera kommunens ”kärnuppgift” är det högst rimligt att de också talar om vad det är som ska bort. Är det sådant som är reglerat i lag som betraktas som kärnuppgifter? Vad innebär det i så fall för sådant som kommunen högst frivilligt åtagit sig, till exempel det ekonomiska stödet till föreningslivet? Kommer det inte längre att ses som en ”kärnuppgift”. Hur blir det med biblioteken runt om i kommunen? Är det kärnupppgifter? Svaret får nog betraktas som ett eventuellt nej, eftersom biblioteken i Färlöv, Everöd, Linderöd och Österäng finns med i listan över sådana som kan läggas ner.

En sak kan betraktas som säker; musikundervisning för barn och unga ses inte som en kärnuppgift. Nu har Kommunfullmäktiges styrande, borgerliga majoritet beslutat om en kraftig nerskärning av den kommunala musikskolan, kombinerat med en avgiftshöjning. Samtidigt finns det förslag i Kultur- och fritidsnämnden om att dra in stödet till Utvecklingscentrum för barn och unga, som drivs av Musik i Syd tillsammans med kommunen.

Hur blir det med Kristianstads Vattenrike och naturum? Det är i högsta grad ett frivilligt åtagande för kommunen. Är naturum i riskzonen för nerläggning? Frågan kan tyckas raljerande, men är det inte. I det moderatstyrda Vellinge har man precis beslutat att stänga sitt naturum. Där betraktas uppenbarligen inte ett naturum som en kommunal ”kärnuppgift”.

Så, Peter Johansson. Hur tänker du gå åt detta med att prioritera kommunens ”kärnuppgift”? Vad är din definition av kärnuppgiften? Vad är det som ska bort?

Anders Tell, Oppositionsråd (S)