Motion: Förverkliga bostadsdrömmar genom aktiv matchning!

Kristianstads kommun är en sammanslagning av 35 mindre kommuner och runt var och en av dessa tätorter finns en omgivande landsbygd. Många människor drömmer om ett liv på landet. Den hästintresserade vill ha tillgång till stall och hage. En annan vill kunna odla sina grönsaker. En tredje vill kanske bara känna den frihet som livet närmre naturen ger. En fjärde letar kanske lämpliga lokaler för att bedriva verksamhet i. De gårdar eller sjötomter som trots allt kommer ut på marknaden når ofta sådana prisnivåer att de slutar som fritidshus för välsituerade danska och tyskar. Detta räddar kanske huset men innebär också att fastigheten endast brukas några få veckor om året och bidrar därmed inte till det lokala serviceunderlaget.

Lite varstans på landsbygden runt om i vår kommun finns obebodda fastigheter som står och förfaller. Tomma hus som inte kommer ut på bostadsmarknaden utan bara står kvar, lämnade och övergivna. Det finns enligt uppskattning ca 200 000 obebodda bostäder i Sverige. Några av dessa är bortom all räddning, men en hel del kan faktiskt få nytt liv och bidra både till ökad livskvalité och en mer levande landsbygd.

Bristande möjligheter till banklån för byggprojekt på landsbygden har lagt en död hand över delar av kommunen. Att renovera och ge liv åt gamla hus kan då både vara lösningen för att förverkliga sin dröm och samtidigt bidra till att bevara kulturhistoriska värden. Staden är beroende av ett levande omland. Landsbygden erbjuder mervärden och en frihet som staden saknar. Vi vill att fler ges chansen att bo, leva och verka på landsbygden. Hela Kristianstad ska leva.

Östersund har aktivt gjort en inventering av beståndet av övergivna och tomma hus och där identifierades 1 500 objekt. På www.levaiostersund.se/boende/tomma-hus finns möjlighet att publicera annonser för både den som vill hyra eller hyra ut. Försäljningar sker genom mäklare i varje ordning. Syftet med projektet är att bidra till en ökad rörelse på bostadsmarknaden.

I Falkenberg bedrivs ett liknande projekt under rubriken “Lev din dröm”. Detta projekt har sin grund i kommunens landsbygdsutveckling och är inriktat på att hjälpa driftiga entreprenörer att hitta lämpliga fastigheter. Under rubriken “Falkenbergsdrömmar” finns ett 20-tal berättelser som blev möjliga genom denna matchning mellan fastighetssökande entreprenörer och obebodda objekt.. https://www.levdindromfbg.se/

Socialdemokraterna yrkar att:

  • Kristianstads kommun inventerar antalet obebodda objekt
  • Kristianstads kommun initierar ett projekt som syftar till underlätta för dem som söker fastighet på landsbygden oavsett om det gäller för boende eller företagande. Med landsbygden avses här hela kommunen undantaget centralorten och Åhus.

Kristianstad 2020-11-05

För den Socialdemokratiska gruppen

Katarina Honoré (s) KSAU

Fredrik Winberg (s) Vice ordf byggnadsnämnden

Ulrika Tollgren (s) vice ordf barn- och utbildningsnämnden