Kristina Lindbåge: Vi står inför ett vägval

Anförande av Kristina Lindbåge, omsorgsnämndens vice ordf i samband med budgetfullmäktige i Kristianstad 2020-11-10

Jag vill börja med att tacka alla medarbetare i omsorgen för era insatser det gångna året.
TACK till Kristianstads invånare, företagare och föreningar med flera som har visat på en STOR omsorg och handlingskraft kring våra sköra äldre, utsatta riskgrupper och för den omsorg ni visat för varandra.

ALLA har tillsammans gjort sitt yttersta för att stötta omsorgen och de behov vi haft för att minska smittan och göra karantän och det begränsade livet mer socialt utan fysisk närhet.

I tider av kris delar vi med oss av vårt bröd till den som behöver det mest. För denna kris har det inte handlat om bröd. Utan sprit….
Jag menar HANDsprit, handskar, inköp av livsmedel. Krisen har handlat om, bryta social isolering, mötas på distans, musik och gympa för möta psykisk ohälsa för att själen ska må bra, delat kunskapsutbyte, varit innovativa och alla har delat oron och ovissheten. Vi har också sett vikten av musik och rörelsen för hälsan, för de i riskgrupp som varit i karantän.

Vi har också politiskt tillsammans lyckats hanterat ORON och gemensamt slutit upp mot, det yttre dödliga hotet.
Här vill jag tacka Alliansens gruppledare, gruppledarna i V och SD för ett bra arbete i den Tvärpolitiska överenskommelsen Socialdemokraterna tog initiativ till, för att hantera lokala konsekvenser av pandemin.

Vi har också detta året sett vikten av att ha en stark välfärdsmodell. Betydelsen av välfärden, det starka samhället har varit TYDLIG för många.

Alla som berörs av omsorgens verksamhet har sin historia att berätta om denna tid. Min historia innehåller betydelsen av det starka samhället som sluter upp.
Hur vill då Socialdemokraterna möta framtidens äldreomsorg? Ja hade vi styrt hade vi förberett bygget av VÄRLDENS BÄSTA ÄLDREOMSORG, så som regeringen menat.

Nu står istället fullmäktige inför vägval:
1. Det borgerliga minoritetsstyrets nedskärningar i kristid
2. Eller möta behoven i äldreomsorgen

Socialdemokraterna vill rusta omsorgen långsiktigt och ser därför att regeringens medel är ett välkommet tillskott som förstärker omsorgen.
Omsorgen ska innehålla en hög kvalitet, och du ska känna dig trygg med att den dag du eller en anhörig behöver stöd ska omsorgen finnas där.
Medarbetarna är avgörande i det bygget, de är kärnan till kvalitet. För det är i mötet mellan människor, i relationen till den som ger dig omsorg som kvaliteten avgörs.

S vill låta omsorgspersonalen utbilda sig på betald arbetstid. En förstärkning av kompetensen leder till ökad kvalitet. Här tillförs 30 miljoner för 2021 till utbildningssatsningar för våra medarbetare. Ja till Äldreomsorgslyftet.

S vill rusta för den demografiska utvecklingen och bygga ett nytt omsorgsboende på Sommarlust som kan stå klart när behovet av 60 platser finns. Vi vill skapa fler trygghetsbostäder. Ingen äldre ska vara rädd att stå utan boendeplats, eller vänta för länge i kö till ett boende, med enbart hemtjänstinsatser.

S vill satsa på arbetsmiljön- arbetet ska vara en friskfaktor, inget man blir sjuk av. Vi har budgeterat utifrån tidigare motioner som vi kallar för Arbetsmiljölöftet, för hälsosamma scheman, minskad detaljstyrning i hemtjänsten och ökat inflytande och delaktighet.
Lo.s nya ordförande Susanna Gideonsson sa såhär:” Människor ska kunna vissla både PÅ VÄG TILL och HEM FRÅN jobbet”
Man ska kunna vissla TILL och FRÅN sitt arbete. Det håller vi Socialdemokrater med om.

Avslutningsvis: För att kunna ha rådighet över kvaliteten innehållet i verksamheten får det vara slut på privatiseringsivern till privata vårdjättar och slut på dåtidens ut auktionering av våra äldre till lägstbjudande i Kristianstad. Socialdemokraterna säger såklart NEJ till nedskärningarna på 21 miljoner i Omsorgen.

Fullmäktigeledamöter, Socialdemokraternas budget sätter välfärden först!
Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas budget.

Kristina Lindbåge (s), vice ordf Omsorgsnämnden