Initiativärende: Satsa på friluftsbadet i Huaröd

Initiativärende, Kommunstyrelsen, 2020-11-18

Kristianstad är som vi alla väl känner till en vidsträckt kommun. Drygt hälften av befolkningen bor i staden eller stadsnära och den andra hälften i basorter, mindre orter och på landsbygd. Det finns ett brett politiskt samförstånd om att det ska vara möjligt att leva och verka i hela kommunen. Det är en stor och viktig uppgift för oss politiker att också ta det uppdraget på allvar och i handling verka för det. Stad och land är ömsesidigt betroende av varandra och berikar varandra. Den natur vi har är en oerhörd tillgång. Det småskaliga tillför stora värden till vår livsmiljö. Det är vår uppgift att stödja det småskaliga, därför har vi ett brett utbud av kommunal service i hela kommunen, med allt ifrån skolor, äldreboenden till bibliotek och friluftsbad.

Friluftsbadet i Huaröd är en av många beståndsdelar och attraktioner i vår kommun. Det är det friluftsbad som har minst antal besök, men nog så värdefullt för de som nyttjar det. Huaröds friluftsbad står nu inför att antingen genomgå en rejäl upprustning eller läggas ner. Vi menar att det är fel väg att lägga ner badet. Vår uppfattning är att nu rusta badet, samtidigt som vi bör genomföra andra åtgärder för att stärka badets ställning så att fler kommuninvånare upptäckter dess förtjänster med läget mitt i naturen.

Vi föreslår därför att Huaröds friluftsbad stärks på följande sätt:
• 7 miljoner kronor avsätts ur årets resultat för att rusta Huaröds friluftsbad.
• Pröva möjligheten till ett permanent samarbete med Huaröds föreningsliv kring driften av badet.
• Sommarlovsbussar erbjuds från Kristianstad för bad och simundervisning.
• Utveckla former för att göra Huarödsbadet attraktivt för föreningar och familjer i hela kommunen.

För den socialdemokratiska KS- gruppen

Kristianstad 20-11-18

Anders Tell (s), Oppositionsråd
Katarina Honoré (s), Vice ordförande i Landsbygdsrådet